Ponad 77 mln zł zysku netto Grupy Torpol w 2021 r.

Ponad 77 mln zł zysku netto Grupy Torpol w 2021 r.

Według wstępnych wyników finansowych,Grupa Torpol miała w 2021 r. 77,1 mln zł zysku netto wobec 48,6 mln zł rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ok. 145,5 mln zł (+46 proc. r/r), a zysk netto ok. 77,1 mln zł (+59 proc. r/r). Przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość ponad 1,12 mld zł (-19 proc. r/r).

Portfel zamówień Grupy na koniec 2021 roku oraz uwzględniając nowo pozyskany projekt budowy nowego dworca kolejowego w Olsztynie, wynosi prawie 1,2 mld zł netto. Jego średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wynosi prawie 13 proc. Grupa jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, co odzwierciedla rekordowa pozycja gotówkowa – ok. 0,43 mld zł na koniec ubiegłego roku.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników 2021 roku, które udało się osiągnąć w trudnym otoczeniu rynkowym, dzięki konsekwentnej i pełnej zaangażowania pracy wszystkich naszych pracowników. Na rekordowe zyski wpływ miała realizacja projektów ze średnią rentownością na sprzedaży brutto powyżej pierwotnie planowanych budżetów, m.in. ze względu na brak materializacji istotnych ryzyk, które założyliśmy w pierwotnych wycenach oraz wysoki profesjonalizm i kompetencje naszej kadry. Grupa Torpol nie odczuła w istotny sposób trudności związanych z pandemią, co pozwoliło na zachowanie ciągłości operacyjnej na wszystkich kontraktach, wysokiej jakości realizacji prac budowlanych na wszystkich prowadzonych projektach. Zachowaliśmy także ciągłość i terminowość dostaw większości materiałów i surowców. Co warte podkreślenia, płynna realizacja kontraktów, brak istotnych zakłóceń oraz opóźnień pozwoliła na wypracowanie Grupie, na koniec 2021 r. rekordowego poziomu gotówki w wysokości 0,43 mld zł. – powiedział Grzegorz Grabowski, prezes Torpol.

Brak nowych istotnych zleceń w portfelu Grupy oraz niższe o 19% r/r skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2021 r., to z kolei efekt przede wszystkim braku projektów na rynku z nowej perspektywy 2021-2027, z których część miała być ogłoszona w II połowie 2021 r.

Grupa jest nadal bardzo aktywna jeśli chodzi o ofertowanie, jednak aktualnie w większości pojawiające się postępowania nie dotyczą dużych czy nawet średnich projektów infrastrukturalnych. Dlatego bardzo nas cieszą ostatnio ogłoszone duże projekty modernizacyjne o wartości ok. 11 mld zł. Tak jak wielokrotnie podkreślałem – jesteśmy dzisiaj bardzo dobrze przygotowani przed względem kadrowym, sprzętowym, technicznym i finansowym do realizacji tych trudnych, wielobranżowych, wymagających kompetentnej, sprawdzonej kadry oraz specjalistycznych maszyn – nowych projektów. Czekamy na ogłoszenie kolejnych postępowań, które są potrzebne nie tylko Torpolowi, ale też całemu rynkowi wykonawców, podwykonawców oraz producentów czyli tak naprawdę istotnej części polskiej gospodarki. – dodał Grabowski.

Spółka Torpol według wstępnych wyników finansowych osiągnął przychody netto ze sprzedaży na poziomie prawie 1,03 mld zł (-22% r/r). Wygenerowany zysk ze sprzedaży brutto wyniósł 138 mln zł (+48% r/r), a zysk netto 75,6 mln zł (+61% r/r).

Ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowany w 11 marca 2022 roku.

Przypomnijmy, że pod koniec 2021 r. PKP PLK podpisały z Torpolem umowę o wartości 382,1 mln zł netto na modernizację stacji Olsztyn Główny a pod koniec stycznie 2021 r. PKP S.A. podpisały ze spółką umowę na budowę nowego dworca Olsztyn Główny.