Ponad 73 mln zł straty netto Pesy Bydgoszcz w 2020 r.

Ponad 73 mln zł straty netto Pesy Bydgoszcz w 2020 r.

W 2020 roku Pesa Bydgoszcz osiągnęła przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 1,9566 mld zł wobec 1,2689 mld zł w 2019 r. EBITDA wyniosła 5,1 mln zł względem -507,1 w roku ubiegłym. Producent taboru zakończył 2020 r. ze stratą w wysokości 73,9 mln zł netto wobec ponad 555 mln zł netto straty w 2019.

Zadłużenie finansowe firmy wobec jednostek niepowiązanych w 2020 roku z tytułu posiadanych kredytów bankowych i pożyczek wzrosło w stosunku do roku poprzedniego osiągając na koniec roku poziom  1,2204 mld zł (kapitał) oraz 30,1 mln zł (odsetki).

– Zadłużenie finansowe wzrosło głównie w związku z pozyskaniem przez spółkę pożyczki odnawialnej od Pojazdy Szynowe Finanse jako efekt restrukturyzacji finansowania – czytamy w sprawozdaniu spółki Pesa Bysgoszcz

Pesa odczuwała wpływ pandemii koronawirusa głównie poprzez zakłócenia w dostawach komponentów od dostawców zagranicznych oraz okresowe ograniczenie dostępności pracowników i komisarzy odbiorczych w kraju i za granicą, które oddziaływały na możliwości wykonania planów produkcyjnych.

– Podobne ryzyko występuje również w roku bieżącym, ale nie oznacza możliwej utraty przychodów i marż, lecz jedynie ryzyko ich przesunięcia na rok następny. Pomimo widocznego ograniczenia dostępności zasobów w okresie pandemii Pesa  nie ogłaszała przestojów produkcyjnych, nie limitowała również czasu pracy pracowników, a produkcja pracowała w sposób nieprzerwany. Aktualnie pomimo wciąż trwającej pandemii spółka realizuje produkcję, dostawy i sprzedaż – informuje bydgoski producent.

W latach 2021 – 2025 Pesa Bydgoszcz będzie realizowała nową strategię, która zakłada między innymi rozwój nowych technologii i silnych narzędzi IT, optymalizację kosztową obecnych produktów, przebudowę modelu biznesowego i organizacyjnego Grupy,  konsolidację funkcji wsparcia, zbudowanie rentownego segmentu „Aftersale”, czy rozwój platformy pojazdów Regio 160 i zdobycie kompetencji dla produkcji taboru o prędkości powyżej 200km/h.