Ponad 43 mln zł netto zysku PKP Intercity w 2021 r.

Ponad 43 mln zł netto zysku PKP Intercity w 2021 r.

PKP Intercity opublikowało dane finansowe za 2021 r. Zysk netto w 2021 roku wyniósł 43,4 mln zł, wobec 192,7 mln zł straty wygenerowanej w 2020 roku.

W 2021 roku spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 3,05 mld zł czyli o 19,0% wyższe od przychodów roku 2020. Wyższe przychody to efekt zwiększenia o 33,8% liczby przewiezionych pasażerów.  Koszty działalności operacyjnej wyniosły w 2021 roku 3,13 mld zł i były o 402,2 mln zł wyższe niż rok wcześniej.

Przychody

W 2021 roku przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 3,047 mld zł i stanowiły 99,9% wszystkich przychodów przewoźnika. Przychody ze sprzedaży biletów w komunikacji krajowej stanowiły w 2021 roku 39,8% przychodów ze sprzedaży i w stosunku do 2020 roku zwiększyły się o 363,7 mln zł (wzrost o 42,8%). Przychody z komunikacji międzynarodowej (razem z przychodami ze sprzedaży biletów na miejsca sypialne i do leżenia oraz przychodami z tyt. eksploatacji wagonów) wyniosły łącznie 69,9 mln zł.

Istotną część przychodów PKP Intercity stanowiły dotacje związane z dofinansowaniem pociągów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Za 2021 r. spółka otrzymała dofinansowanie do pociągów w wysokości 861 mln zł zgodnie z zawartą z Ministerstwem Infrastruktury.  Łącznie przewoźnik otrzymał z budżetu łącznie 1,68 mld zł środków budżetowych, o 103,1 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Koszty

Koszty działalności operacyjnej wyniosły w 2021 roku 3,13 mld zł, o 14,7% więcej niż w 2020 roku i stanowiły 93,7% wszystkich poniesionych kosztów. Koszty personalne wyniosły łącznie 755,9 mln zł i były wyższe od kosztów z 2020 roku o 99,5 mln zł. Na zużycie materiałów i energii wydano 666,7 mln zł, z czego na rzecz PKP Energetyka wydatkowano łącznie 534,9 mln. Koszty dostęp do linii kolejowych poniesione na rzecz PKP PLK  wyniosły łącznie 502,7 mln zł. Na remonty i utrzymanie taboru wydano 375,27 mln zł.

Wyższe o 26,78 mln zł koszty czynszów (99,76 mln zł w 2021 r.) związane były m.in. z wyższymi kosztami wynajmu taboru kolejowego, głównie z uwagi na wynajem spalinowych zespołów trakcyjnych i włączanie wagonów obcych kolei do pociągów IC oraz zwiększonymi kosztami poniesionymi za dzierżawę nieruchomości zarządzanych przez PKP S.A. na terenie stacji postojowej Warszawa Grochów zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.

Na utrzymanie czystości PKP Intercity wydało 95 mln zł.

Rentowność

Rentowność działalności przewozowej w 2021 r. wyniosła 1,3% wobec -2,3% w 2020 r.

Podział zysku

Zgodnie z uchwałą ZWZ spółki PKP Intercity osiągnięty zysk netto w kwocie 43 359 878,79 został podzielony w następujący sposób. Kwota 3 468 790, została przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego a 39 891 088,49 przeznaczono na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Przypomnijmy, że w 2020 r. strata netto wyniosła 192,66 mln zł wobec 141,1 mln zł zysku w 2019 r., 174,1 mln zł zysku w 2018 roku i ponad 307 mln zł zysku w 2017 r.