Ponad 3,7 mln pasażerów Kolei Białoruskich kupiło bilety w terminalach samoobsługowych

Ponad 3,7 mln pasażerów Kolei Białoruskich kupiło bilety w terminalach samoobsługowych

Obecnie z terminali samoobsługowych korzysta średnio miesięcznie ok. 310 tys. pasażerów Kolei Białoruskich. Najwięcej biletów kupiono w urządzeniach w okresie od czerwca do października oraz w grudniu. W ostatnim miesiącu 2020 roku korzystał z nich prawie co dziesiąty pasażer pociągów na regionalnych liniach.

Po raz pierwszy usługa sprzedaży biletów przez terminale samoobsługowe została wprowadzona w 2012 roku na stacji Mińsk. W pierwszym roku działalności za ich pomocą zakupiono 44,1 tys. biletów. Z roku na rok zwiększała się sieć samoobsługowych urządzeń, poprawiała się jakość ich pracy, wprowadzano nowe opcje, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście wolumenów sprzedaży i wzroście zainteresowania pasażerów nowymi technologiami.

Przełomowym momentem było wprowadzenie w połowie 2019 r. nowego typu terminali samoobsługowych, z możliwością przyjmowania płatności gotówkowych i wydawania reszty, a także korzystania z kart płatniczych. Na urządzeniach nowego typu bilety można kupować w 3 językach – białoruskim, rosyjskim i angielskim.

W 2020 roku 3731,2 tys. osób kupiło bilety na pociągi z miejscami nienumerowanymi za pośrednictwem terminali samoobsługowych. To 2 razy więcej niż w zeszłym roku. Terminale pasażerskie stały się wygodną alternatywą dla kolejowych kas biletowych.

Przez cały 2020 rok Kolej Białoruska prowadziła prace przygotowawcze do rozbudowy sieci terminali samoobsługowych. W grudniu 2020 roku zainstalowano 27 nowych terminali, które zostaną oddane do użytku w styczniu 2021 roku. Dzięki temu na stacjach stacji Witebsk, Bobrujsk, Baranowiczo-Polesie, Osipowicze, Żłobin, Homel i Pińsk pojawiło się więcej możliwości rejestracji podróży.

Obecnie na stacjach i przystankach Kolei Białoruskiej zainstalowano 188 urządzeń samoobsługowych, w tym 97 terminali nowego typu.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, Kolej Białoruska rekomenduje pasażerom aktywne korzystanie z terminali samoobsługowych, a także innych elektronicznych kanałów sprzedaży biletów