Ponad 220 mln zł straty netto PKP Cargo w 2021 r.

Ponad 220 mln zł straty netto PKP Cargo w 2021 r.

Zarząd PKP Cargo przedstawił szacunkowe wyniki finansowe za 2021 r. Starta netto wyniosła 225, 3 mln zł. Przewoźnik poinformował także o wszczęciu sporu zbiorowego przez związki zawodowe.

Grupa PKP Cargo szacuje, że przychody z tytułu umów z klientami w 2021 r. wyniosły 4,266 mld zł, strata operacyjna 08,8 mln zł a EBITDA osiągnęła 513,2 mln zł;

Masa przewiezionych ładunków w 2021roku wyniosła  101,6 mln ton.

Dla porównania Grupa PKP Cargo w 2020 roku wygenerowała ponad 4 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami, EBITDA wyniosła 580 mln zł, a strata na działalności operacyjnej utrzymała się na poziomie 186 mln zł. Strata netto wyniosła 224,3 mln zł straty netto przewożąc 93,6 mln ton ładunków.

Ostateczne dane o osiągniętych wynikach za rok 2021 r. zostaną opublikowane 30 marca 2022 r.

Spór zbiorowy

PKP Cargo poinformowało również, że wobec odmowy spełnienia wysuniętych przez Organizacje Związkowe żądań dotyczących wdrożenia z dniem 1 kwietnia 2022 roku podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 600 zł dla pracowników wynagradzanych wg. ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg. wskaźnika, zawartych w piśmie Związków Zawodowych z 1 marca 2022 roku, z dniem 1 marca 2022 roku został wszczęty przez Związki Zawodowe spór zbiorowy.