Ponad 20,7 mln ton ładunków przewieziono koleją w lipcu

Ponad 20,7 mln ton ładunków przewieziono koleją w lipcu

Koleją w lipcu przewieziono ponad 20,7 mln ton ładunków – wzrost wyniósł ponad 12% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Lipiec okazał się dla przewozów towarowych drugim najlepszym miesiącem w tym roku (po marcu). Wzrost masy ładunków oraz pracy eksploatacyjnej odnotowano względem lipca 2019 r. oraz lipca 2020 r. Koleją w lipcu bieżącego roku przewieziono 20,7 mln ton ładunków (wzrost o 12,3% w stosunku do lipca 2020 r.), praca przewozowa wyniosła 4,7 mld tonokilometrów (wzrost o 10,3%), natomiast praca eksploatacyjna wyniosła 7,1 mln pociągokilometrów (wzrost o 9,1%). Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku zmniejszyła się do 227 km (spadek o 4 km).

– Rynek kolejowych przewozów towarowych utrzymuje nieco wyższy poziom niż w 2019 r., co pozwala sądzić, że kolej poradziła sobie z wyzwaniem sprostania globalnej pandemii koronawirusa. Widoczny jest również systematyczny wzrost udziałów mniejszych przewoźników, którzy w ostatnich latach wkroczyli na polski rynek – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Odnotowano również wzrost wszystkich parametrów względem czerwca. Masa ładunków wzrosła o 0,9 mln ton (4,6%), praca przewozowa o ponad 163,7 mln tonokilometrów (3,6%), a praca eksploatacyjna o prawie 0,4 mln pociągokilometrów (5,0%). Średnia odległość spadła o 2 km.

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów wygląda następująco: wynosi: PKP Cargo – 36,69%, DB Cargo Polska – 17,47%, Lotos Kolej – 5,17%%. Gdy weźmiemy pod uwagę pracę przewozową przewiezionych towarów udział wygląda następująco: PKP Cargo – 41,27%, Lotos Kolej – 9,94% oraz DB Cargo Polska – 5,28%.