Ponad 20 mln ton towarów przewieziono koleją we wrześniu

Ponad 20 mln ton towarów przewieziono koleją we wrześniu

W kolejowych przewozach towarowych drugi miesiąc z rzędu w ujęciu rok do roku zmniejszyła się masa przewiezionych towarów. We wrześniu przewieziono łącznie 20,5 mln ton, co oznaczało spadek o 0,5 mln ton (-2,4%) w odniesieniu do września 2021 r. Pozostałe parametry były natomiast wyższe.

Praca przewozowa wyniosła 5,3 mld tonokilometrów – więcej o niemal 0,4 mld tonokilometrów (7,4%). Praca eksploatacyjna wyniosła 7,1 mln pociągokilometrów co oznaczało wzrost o 0,05 mln pociągokilometrów (0,7%) w porównaniu do 2021 r. Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 258 km – o niemal 24 km więcej niż przed rokiem.

W odniesieniu do sierpnia 2022 r. we wrześniu wszystkie parametry były niższe. Masa przewiezionych towarów zmniejszyła się o 0,4 mln ton (spadek o 1,8%). Praca przewozowa zmniejszyła się o 120 mln tonokilometrów (spadek o 2,2%), natomiast praca eksploatacyjna charakteryzowała się spadkiem na poziomie 0,5 mln pociągokilometrów (o 6,1%). Średnia odległość przejazdu w stosunku sierpnia skróciła się o 1 km.

– Kolej w Polsce ma wszelkie predyspozycje żeby się rozwijać, jednak wojna w Ukrainie i globalne perturbacje, których konsekwencjami są utrudnienia w realizowaniu dotychczasowych przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku w znaczący sposób przemodelowały funkcjonowanie niektórych kolejowych przedsiębiorstw w Polsce. Konsekwencjami tych wydarzeń są mniejsze przewozy na kierunku wschód-zachód oraz potrzeba zintensyfikowania przewozów na kierunku północ- południe, który charakteryzuje się jednak innymi kanałami logistycznymi z uwzględnieniem portów morskich – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W trzecim kwartale 2022 r. przewieziono łącznie nieco ponad 62,3 mln ton, co oznaczało o 0,6 mln ton (-0,9%) mniej niż w analogicznym kwartale 2021 r. Praca przewozowa była za ten okres wyższa o 1,5 mld tonokilometrów (10,7%) i wyniosła 16,1 mld tonokilometrów. Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 22,1 mln pociagokilometrów, co oznaczało wzrost o 0,9 mln pociągokilometrów (4,4%). Średnia odległość przewozu w tym czasie wyniosła 258 km i była o 27 km dłuższa niż w 2021 r.

Od początku roku koleją przewieziono 187,4 mln ton towarów. Praca przewozowa wyniosła niemal 47 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 64,7 mln pociągokilometrów. To kolejno o 4,3% przewiezionej masy towarów, 13,4% pracy przewozowej i 6,7% pracy eksploatacyjnej więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Udziały przewoźników po III kwartałach 2022 r.

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów

 • PKP Cargo – 35,72%
 • DB Cargo Polska – 15,92%
 • Lotos Kolej – 5,24%
 • PKP LHS – 4,61%
 • PUK Kolprem – 3,51%
 • ORLEN KolTrans – 2,89%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów

 • PKP Cargo – 39,35%
 • Lotos Kolej – 9,13%
 • DB Cargo Polska – 5,27%
 • PKP LHS – 5,09%
 • ORLEN KolTrans – 4,06%
 • Freightliner PL- 3,67%
 • CTL Logistics – 3,18%