Ponad 20 mln ton towarów przewieziono koleją w styczniu 2023 r.

Ponad 20 mln ton towarów przewieziono koleją w styczniu 2023 r.

W styczniu 2023 r. koleją przewieziono prawie 20,4 mln ton towarów, co w zestawieniu ze styczniem ubiegłego roku  oznacza wzrost o 0,7 mln ton (+3,7 %).

Praca przewozowa osiągnęła wartość  5,4 mld tonokilometrów i była wyższa o 0,8 mld tonokilometrów (+17,4%) niż w styczniu 2022 r. Wykonana w przewozach towarowych praca eksploatacyjna wyniosła 7,3 mln pociągokilometrów – o 0,6 mln pociągokilometrów więcej (+9,4%) niż przed rokiem.

Analizując w perspektywie kilkuletniej wyniki osiągnięte w kolejowych przewozach towarów  można zauważyć, że wyższy poziom przewiezionej masy odnotowano tylko w styczniu 2018 r., kiedy wartość ta wyniosła 20,9 mln ton. W przypadku pozostałych danych eksploatacyjnych styczeń 2023 r. charakteryzował się najwyższymi wartościami  odnotowanymi  w tym miesiącu od 2012 r.

Styczeń 2023 r. pod względem podstawowych parametrów przewozów towarowych  w zestawieniu miesiąc do miesiąca także oznaczał lepsze wyniki . Masa przewiezionych towarów wzrosła o 1,4 mln ton (+7,5%) wobec  grudnia, praca przewozowa osiągnęła wartość o 0,5 mld tonokilometrów wyższą (+9,8%), a eksploatacyjna wzrosła o 0,4 mln pociągokilometrów (+5,4%). 

Średnia odległość przewozu wyniosła prawie 265 km, co oznacza wzrost o 31  km (+13,2%) wobec stycznia 2022 r.

Udział przewoźników wg masy przewiezionych towarów za styczeń 2023

 • PKP Cargo – 34,67%
 • DB Cargo Polska 16,30%
 • Lotos Kolej – 5,52%
 • PKP LHS  – 4,44%
 • PUK Kolprem – 3,50%
 • ORLEN KolTrans – 2,53%
 • Freightliner PL – 2,52%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej przewiezionych towarów za styczeń 2023

 • PKP Cargo – 38,42%
 • Lotos Kolej – 8,91%
 • DB Cargo Polska – 5,01%
 • PKP LHS – 4,77%
 • ORLEN KolTrans – 3,50%
 • CTL Logistics -3,39%
 • Freightliner PL  – 3,12%