Ponad 192 mln zł straty PKP Intercity w 2020 r.

Ponad 192 mln zł straty PKP Intercity w 2020 r.

PKP Intercity opublikowało dane finansowe za 2020 r. Strata netto wyniosła 192,66 mln zł wobec 141,1 mln zł zysku w 2019 r., 174,1 mln zł zysku w 2018 roku i ponad 307 mln zł zysku w 2017 r.  Przychody PKP Intercity wyniosły 2 563 392 129,34 zł i były o ponad 387 mln niższe niż w roku 2019 r. Jak tłumaczy przewoźnik wyniki finansowe są ściśle powiązane z zapotrzebowaniem na podróżowanie, a to zostało w ubiegłym roku znacząco ograniczone wskutek pandemii COVID-19. 

PKP Intercity podkreśla, że wyniki przewozowe odnotowane w styczniu i lutym 2020 r., czyli przed wystąpieniem pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce, pozwalały przyjąć optymistyczne założenia dot. dalszego wzrostu liczby podróżnych. W całym 2019 r. z usług PKP Intercity skorzystało o ponad 2,7 mln (6%) pasażerów więcej niż w roku 2018 a w okresie styczeń-luty 2020 przewozy pasażerów były o blisko 11% wyższe niż w tym samym okresie 2019 roku i eksperci rynku kolejowego spodziewali się kolejnych stabilnych wzrostów.

– W marcu 2020 r. w związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii nastąpił znaczący, sięgający ponad 90% spadek rezerwacji miejsc w pociągach PKP Intercity. Na wynik ten wpłynęły m.in. wprowadzenie ograniczonej możliwości przemieszczania się, a w dalszej kolejności także odgórnie zarządzone ograniczenie rezerwacji miejsc w środkach transportu publicznego do poziomu 50% całkowitej liczby miejsc siedzących. Finalnie w 2020 r. z pociągów spółki skorzystało łącznie 26,7 mln pasażerów, co stanowi spadek o 45% w stosunku do 2019 r., gdy usługi PKP Intercity wybrało 48,9 mln pasażerów – komentuje biuro prasowe PKP Intercity.

Jednocześnie pomimo utrudnionej sytuacji rynkowej PKP Intercity zgodnie z planem kontynuowała inwestycje w unowocześnienie floty swoich pociągów oraz inwestycje infrastrukturalne. W 2021 r. spółka weszła z zakontraktowanymi umowami na 5 mld zł brutto. Tylko w 2020 r. park taborowy spółki wzmocniło 30 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych i 130 zmodernizowanych wagonów.

– Konsekwentna realizacja planu inwestycyjnego miała również wpływ na ocenę PKP Intercity przez agencję ratingową Fitch, która w październiku 2020 r. potwierdziła długoterminowy rating dla PKP Intercity w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA (pol.). Przy wydawaniu oceny wzięty został pod uwagę wpływ pandemii na Spółkę – docenioną przez agencję Fitch za zachowanie pełnej płynności finansowej i prowadzenie działań stosownych do panującej sytuacji – czytamy w oświadczeniu.

Pracownicy

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba osób zatrudnionych wyniosła 8 322 wobec 8 425 osób zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2019 roku. W 2020 roku nastąpił wzrost liczby pracowników w wieku od 26 do 35 lat. Wzrost spowodowany był prowadzonymi procesami rekrutacji do zespołów trakcyjnych oraz na pozostałe stanowiska robotnicze celem niwelowania skutków powstającej luki pokoleniowej w tych grupach zawodowych. Najliczniejszą grupą pozostają osoby w przedziale wiekowym 46-55 lat (28,4%, spadek w porównaniu do 2019 r. o 1,2 pp.). Najmniej liczna pozostaje grupa osób w wieku do 25 lat (7%, spadek w porówna-niu do 2019 r. o 0,9 p.p.).

Kwota funduszu wynagrodzeń osobowych na 2020 rok została zaplanowana w wysokości 530,4 mln zł, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 527,9 mln zł. Pomimo braku wykonania planu zatrudnienia średniorocznego, nastąpił wzrost wynagrodzeń osobowych, spowodowany m.in. podwyżką z września 2019 r., wzrostem płacy minimalnej oraz naturalnym wzrostem wynagrodzeń. Średnie wynagrodzenie osobowe wyniosło  5485,58 zł.

Tabor

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku spółka posiadała na stanie 2086 wagonów pasażerskich oraz dodatkowo 4 wagony zabytkowe, wybudowane w latach 1929 i 1956. Średni wiek to 32,16. Najwięcej spółka posiada wagonów 2 klasy z czego aż 910 to pojazdy powyżej 30 lat. Tabor będący w posiadaniu spółki jest bardzo zróżnicowany pod względem technicznym. Aż 83,36 % stanowią wagony przystosowane do jazdy z prędkością do 160 km/h a do 200 km/h 8,92% ogólnej liczby wagonów spółki.

Na koniec 2020 r. spółka posiadała 390 lokomotyw (w tym 5 lokomotyw spalinowych serii 754 wynajętych z kolei ČD) oraz 74 elektryczne zespoły trakcyjne. Najwięcej PKP Intercity ma lokomotyw serii EP07 – 142 sztuki a ich średni wiek to 39 lat, pojazdów trakcyjnych to 28,84

Prawie połowa pojazdów trakcyjnych będących w dyspozycji spółki przystosowane są do rozwijania do 125 km/h stanowiły (48,70%), 31 % stanowią lokomotyw mogące kursować z prędkością do 160 km/h.