Pomorskie poinformowało o nieważności przetargu na obsługę linii PKM

Pomorskie poinformowało o nieważności przetargu na obsługę linii PKM

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zakończył przetarg na wybór operatora, który miał obsługiwać połączenia na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia było  świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 12 grudnia 2026 r. na następujących liniach komunikacyjnych:

  • Kartuzy – Gdańsk Wrzeszcz,
  • Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna,
  • Kościerzyna – Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia Główna,
  •  Kościerzyna – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego opublikował obszerne uzasadnienie nieważności postępowania.

– W prowadzonym postępowaniu Zamawiający zawarł jednak niezgodnie z prawem (w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp) pouczenie o możliwości odwołania do KIO. Po przeprowadzonej analizie przepisów prawa oraz biorąc pod uwagę, iż Zamawiający uzyskał od Województwa Kujawsko-Pomorskiego oficjalną opinię Urzędu Zamówień Publicznych (pismo nr DP.022.277.2022.OS z dnia 13 kwietnia 2022 r.), iż do zamówienia na usługi kolejowych przewozów pasażerskich nie stosuje się na podstawie ww. przepisu ustawy Pzp, Zamawiający uznał za konieczne stwierdzenie nieważności postępowania na podstawie ustawy Kodeks cywilny – napisano w dokumencie.

Dodajmy, że w postępowaniu wpłynęły odwołania trzech przewodników: Arriva, PKP SKM w Trójmieście oraz Polregio.