Pomorskie otrzymało oferty na dostawę pociągów

Pomorskie otrzymało oferty na dostawę pociągów

Dwóch polskich producentów złożyło oferty Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego na dostawę 2 nowych wieloczłonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie 29 składów.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego zamawiający przeznaczył kwotę 55,35 mln zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Newag  – 69 987 000,00 zł brutto
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz – 104 919 000,00 zł

Przypomnijmy, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawy dwóch typów pojazdów.

Jak tłumaczył samorząd nie dokonano podziału zamówienia na części (EZT Typu 1 i EZT Typu 2), gdyż pojazdy te zaplanowano do kursowania w trakcji wielokrotnej po zelektryfikowaniu linii kolejowych nr 201, 214, 229, 248 i 253, co wymaga jednego systemu sterowania pojazdami i urządzeniami będącymi na wyposażeniu pojazdów.

Typ 1 to dostawa fabrycznie nowego jednego wieloczłonowego pojazdu kolejowego o długości od 70 do 76 m  z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie 10 sztuk EZT.

Typ 2 to dostawa fabrycznie nowego jednego wieloczłonowego pojazdu kolejowego o długości od 76 do 86 m z opcją dostawy dodatkowych maksymalnie 19 sztuk EZT..

Zamawiający wymaga, aby zamówienie podstawowe zostało wykonane w terminie do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.