Pomorskie: nieodpłatne przejazdy pociągami Regio z okazji Dnia Dziecka

Pomorskie: nieodpłatne przejazdy pociągami Regio z okazji Dnia Dziecka

Pomorski Zakład Polregio poinformował, że przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w ramach obchodów „Dnia Dziecka” w dniu 1 czerwca 2023 r. od godziny 6:00 do godziny 22:00, wprowadza możliwość nieodpłatnego przejazdu pociągami Regio.

Bezpłatne podróżowanie będzie dozwolone w dowolnych relacjach na obszarze województwa pomorskiego ograniczonego stacjami: Sycewice, Słosinko, Czarne, Bukowo Człuchowskie, Smętowo, Gardeja, Prabuty i Stare Pole dla dzieci do ukończenia 16 roku życia.

Uprawnienia do nieodpłatnego przejazdu poświadczać będzie dowolny dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek dziecka. W przypadku dzieci, które nie posiadają dokumentu ze zdjęciem, a których wygląd jednoznacznie wskazuje, że nie ukończyły 16 roku życia, przejazd odbywać się może bez okazania dokumentu potwierdzającego wiek.

Nieodpłatny przejazd dziecka musi zakończyć się do godziny 22:00 w dniu 1 czerwca 2023 r. Osoby zamierzające podróżować poza granice województwa, zobowiązane są do nabycia biletu na przejazd od jednej z ww. stacji jako wyjazdu wg zasad przewidzianych w Regulaminie przewozu (RPR).

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie postanowienia RPR i Taryfy przewozowej (TPR).