Polregio z ofertą na dostawę i dystrybucję energii trakcyjnej

Polregio z ofertą na dostawę i dystrybucję energii trakcyjnej

Spółka PKP Energetyka złożyła jedyną ofertę Polregio w postępowaniu na dostawę i dystrybucję energii trakcyjnej.

Na sfinansowanie dwuletniej umowy przewoźnik zamierzał przeznaczyć 1 578 281 000 zł brutto. PKP Energetyka złożyła ofertę w wysokości 1 231 818 019,31 zł brutto.

Rozliczenia sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej  odbywać się będzie w oparciu o algorytm wyznaczający ilość pobranej energii trakcyjnej wyliczonej na podstawie pracy przewozowej, jak również z danych o poborze i oddaniu energii trakcyjnej przez pojazdy trakcyjne pozyskane z urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego.

Zgodnie z danymi udostępnionymi w specyfikacji warunków zamówienia Polregio, praca przewozowa w 2023 r. może wynieść 39 514 664 pockm.

Przewidywane zapotrzebowanie na Energię Trakcyjną w 2023 r. może wynieść 280 451,402 MWh