Polregio wysyła pięć SA135 na przeglądy P3

Polregio wysyła pięć SA135 na przeglądy P3

Podkarpacki Zakład Polregio w Rzeszowie ogłosił przetarg na wykonanie przeglądów trzeciego poziomu utrzymania PU3-2 autobusów szynowych serii SA135

Przedmiot zamówienia dotyczy:

  • przeglądu trzeciego poziomu  utrzymania  PU3-2 autobusu  szynowego serii SA135-010, który przypada na dzień: 28.11.2023 r.
  • przeglądu trzeciego poziomu utrzymania  PU3-2 autobusu  szynowego serii SA135-011, który przypada na dzień: 25.06.2024 r.
  • przeglądu trzeciego poziomu utrzymani PU3-2 autobusu szynowego serii SA135-012, który przypada na dzień: 23.03.2024 r.
  • przeglądu trzeciego poziomu  utrzymania PU3-2autobusu  szynowego serii SA135-013, który przypada na dzień: 17.08.2024 r.
  • przeglądu trzeciego poziomu utrzymania PU3-2autobusu szynowego serii SA135-014, który przypada na dzień: 25.11.2024 r.

Wykonawca zobowiązuje się w stałym zakresie poziomu utrzymania PU3-2 autobusu szynowego SA135 wykonać wszystkie prace w zakresie przewidzianym w DSU, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, Dokumentacji konstrukcyjnej pojazdu i zainstalowanych w nim urządzeń, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru autobusu szynowego serii SA135, Typu 214Mb-Moraz Instrukcji o utrzymaniu pojazdów kolejowych z napędem Pt-5.

Dodatkowo, podczas prac przewoźnik może zlecić wykonanie następujących czynności

  • Wymiana tarcz hamulcowych
  • Wymiana akumulatora
  • Wymiana 8 kół monoblokowych w 4 zestawach kołowych
  • Wymiana dwóch osi zestawu kołowego napędnego na nową
  • Wymiana dwóch osi zestawu kołowego tocznego na nową

Oferty należy złożyć do 14.12.2023 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął cenę oferty jako jedyne kryterium oceny ofert

Przewoźnik zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu ,chyba że wpłynęły mniej niż 2 oferty niepodlegające odrzuceniu