Polregio wybuduje Punkt Utrzymania Taboru w Skarżysku-Kamiennej

Polregio wybuduje Punkt Utrzymania Taboru w Skarżysku-Kamiennej

Polregio rozpoczyna budowę kompleksu utrzymaniowego, na który składa się hala napraw taboru oraz pełne zaplecze administracyjno-techniczne. Zaprojektowane obiekty wpisują się w światowy trend, zmierzający do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku.

Inwestycja, z budżetem wynoszącym niemal 40 mln zł, realizowana jest w obrębie działania Zakładu Świętokrzyskiego Polregio na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Starachowice” w Skarżysku-Kamiennej.

– Realizacja inwestycji wpisuje się w strategię Polregio , jaką jest osiągniecie długoterminowej przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie efektywności kosztowej w zakresie utrzymania i napraw nowoczesnych pojazdów kolejowych. Dzięki niej, spółka zwiększy potencjał do rozwoju zarówno w realizacji umów PSC w południowo-wschodniej Polsce, jak i działalności komercyjnej – mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio.

Budowa nowoczesnego Punktu Utrzymania Taboru obejmie halę z pełnym zapleczem socjalno-biurowym, warsztatami i profesjonalnym magazynem wysokiego składowania. Dodatkowo powstanie przejazdowa myjnia dla pojazdów kolejowych, ze stanowiskami mycia podwozia i nawadniania taboru.

W okresie pierwszego roku po oddaniu inwestycji do eksploatacji, oprócz standardowo wykonywanych poziomów utrzymania P1-P2, planowane jest wykonanie ok. 150 przeglądów na 3 poziomie utrzymania, a także do 40 napraw okresowych z poziomu P4.

Rozbudowa zaplecza technicznego – utrzymaniowego Polregio w Skarżysku-Kamiennej jest strategicznym zadaniem inwestycyjnym, wynikającym z podpisanej z województwem świętokrzyskim umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów pasażerskich do 2030 roku.