Polregio rozeznaje rynek ws. sprzedaży 12 pojazdów kolejowych

Polregio rozeznaje rynek ws. sprzedaży 12 pojazdów kolejowych

Polregio ogłosiło zapytanie o informacje (RFI) dotyczące sprzedaży floty 12 pojazdów kolejowych, które są obecnie sklasyfikowane jako odpady. Firma poszukuje wykonawców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie demontażu i kasacji pojazdów kolejowych.

Tabor wystawiony na sprzedaż

TaborRok produkcjiLokalizacja
EN57-1231965Zielona Góra
EN57-6131966Iława
EN57-6511967Zielona Góra
EN57-8571971Zielona Góra
EN57-9601973Zielona Góra
EN57-12741979Iława
EN57-13141979Iława
EN57-13361979Iława
EN57-13831980Iława
EN57-17011988Iława
SM42-881968Olsztyn
SU45-541973Iława

Potencjalni nabywcy muszą posiadać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na przetwarzanie odpadów o kodach 16 01 04* i 16 01 06, zarówno w procesie odzysku R1-R11, jak i w procesie unieszkodliwiania D1-D12

Dodatkowo zobowiązują się oni do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika o ewentualnych zmianach w tych decyzjach, w szczególności o ich wygaśnięciu lub cofnięciu, przed odbiorem kolejnych pojazdów od sprzedającego.

Zainteresowane podmioty zobowiązane są składać oferty wraz ze skanami stosownych decyzji administracyjnych do 15 grudnia 2023 r.

Warunki odbioru pojazdów obejmują płatność zgodnie z umową, a wstępny termin likwidacji floty został ustalony do I kwartału 2023 roku.

Pojazdy zlokalizowane są na terenie Pomorskiego Zakładu Polregio w Gdyni.

RFI nie stanowi oferty a na jego podstawie nie zostanie zawarta umowa.