Polregio poinformowało o podpisaniu umów z SKPL

Polregio poinformowało o podpisaniu umów z SKPL

W Dzienniku Urzędowych Unii Europejskiej opublikowano informację o podpisaniu przez Polregio umów z SKPL Cargo na dzierżawę spalinowych pojazdów trakcyjnych.

Pod koniec października 2021 r. centrala przewoźnika ogłosiła  przetarg na dzierżawą czterech spalinowych pojazdów trakcyjnych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

zadanie nr 1 – dwa spalinowe wagony silnikowe

zadanie nr 2 – dwa spalinowe zespoły trakcyjne

Na sfinansowanie zadania nr 1 spółka przeznaczył 1 181 000 zł brutto a na zadania nr 2 –  1 772 000 zł brutto. SKPL Cargo złożyło ofertę odpowiednio w wysokości 1 284 120 zł brutto oraz 1 886 328 zł brutto.

Polregio zwiększyło budżet i wybrało oferty SKPL Cargo jako najkorzystniejsze.

Umowa na dzierżawę dwóch spalinowych wagonów silnikowych została podpisana 13 grudnia 2021 r. a umowa na dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych 31 grudnia 2021 r. Całkowita wartość zamówienia wyniosła 3 170 448 zł brutto.