Polregio planuje podpisać umowy ramowe z czterema producentami

Polregio planuje podpisać umowy ramowe z czterema producentami

Jak już informowaliśmy, Polregio rozstrzygnęło postępowanie na zawarcie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich. Jak dalej będzie wyglądała procedura wyboru dostawcy?

Biuro prasowe Polregio poinformowało „Kolejowy Portal”, że przetarg został rozstrzygnięty i obecnie spółka jest na etapie przygotowywania umów ramowych, które planuje podpisać z czterema producentami.

Umowa ramowa będzie obowiązywać 36 miesięcy od dnia jej podpisania. Przez ten okres wykonawcy związani umową ramową będą składać oferty na określoną liczbę pojazdów – dodaj przewoźnik

Co istotne, rozstrzygać, u którego z producentów zostanie zamówiony pojazd ma aukcja elektroniczna. To na jej podstawie zawierane będą umowy w sprawie konkretnego zamówienia.

Więcej szczegółów Polregio ma podać jeszcze w styczniu.