Polregio notuje kolejny rok zysków. 29,38 mln zł w 2019 r.

Polregio notuje kolejny rok zysków. 29,38 mln zł w 2019 r.

Czwarty rok z rzędu największy polski przewoźnik kolejowy wypracowuje dodatni wynik finansowy. Zysk netto sięgnął w 2019 roku 29,38 mln złotych. Skumulowany wynik finansowy spółki za lata 2016 – 2019 wyniósł 211,23 mln zł. Pozytywne wyniki idą w parze z liczbą podróżujących, którzy wybierają ofertę Polregio. W ubiegłym roku liczba przewożonych przez Polregio pasażerów osiągnęła poziom 88,9 mln, tj. 7,7 mln więcej niż w roku 2018. Ostatnie tygodnie to natomiast intensywne działania spółki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom, w związku z trwającym stanem epidemii.

W 2019 roku Polregio , będące od listopada 2015 r. w Grupie Agencji Rozwoju Przemysłu, wzmocniło swoją pozycję lidera na rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce, pozostając kolejny rok z rzędu przewoźnikiem, który przewiózł najwięcej pasażerów, co przełożyło się na osiągnięty przez spółkę zysk netto.

– Wyniki finansowe wyraźnie pokazują, że wdrażana przez nas w ostatnich latach żelazna konsekwencja w działaniu przynosi wymierne korzyści. To efekt także dobrej współpracy z samorządami, które rozumiejąc potrzeby pasażerów zapewniają najlepszą możliwą ofertę, za co dziękuję. W przyszłości będziemy kontynuować tę politykę, w dalszym ciągu umacniając naszą pozycję lidera rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce – komentuje Krzysztof Zgorzelski – Prezes Polregio .

Utrzymanie w ubiegłym roku kosztów w twardym reżimie zapewniło spółce dobrą kondycję finansową. Po zakończonej restrukturyzacji Polregio jest w na tyle dobrej kondycji, iż pomimo epidemii i jej negatywnego wpływu na wyniki w bieżącym roku – głównie ze względu na spadek liczby pasażerów, płynność finansowa spółki nie jest obecnie zagrożona. Polregio na bieżąco reguluje swoje zobowiązania finansowe względem wszystkich współpracujących ze spółką podmiotów.

Działania Polregio w trakcie stanu epidemii

– W obecnej sytuacji, powodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, najwyższym priorytetem dla działań spółki stało się zadbanie o bezpieczeństwo pracowników i podróżnych. Polregio na bieżąco wdraża niezbędne wytyczne oraz stale monitoruje sytuację m.in. w ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zadecydował o wprowadzeniu szeregu działań we wszystkich zakładach i pociągach – powiedział Jarosław Klasa – Członek Zarząd, Dyrektor Operacyjny Polregio.

Odpowiednie procedury określają m.in. sposób działania obsługi pociągu w razie stwierdzenia wśród pasażerów osoby mającej objawy dające podejrzenie zarażenia SARS-CoV-2, w zakresie m.in. powiadomienia służb epidemiologiczno-sanitarnych, zabezpieczenia pracowników i podróżnych, a także dezynfekcji pociągu. W trakcie codziennego czyszczenia wszystkich pociągów, jak i budynków, Spółka zleca dodatkowe dezynfekcje elementów, z którymi podróżni i pracownicy mają najczęściej styczność, np. poręcze, klamki, panele sterowania drzwiami. Działania dezynfekujące uwzględniają