Polregio może otrzymać z KPO blisko 1,29 mld zł na nowy tabor

Polregio może otrzymać z KPO blisko 1,29 mld zł na nowy tabor

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zwiększyło przydział funduszy w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla wszystkich 10 projektów złożonych przez Polregio. W związku z I rewizją KPO zwiększono kwotę wsparcia z 26,42% do 41%. Zmiana ta może ułatwić realizację strategicznego zadania, które stoi przed przewoźnikiem – wymianę taboru, w tym części ze 148 najbardziej wysłużonych jednostek EN57.

W 2023 roku Polregio złożyło łącznie 10 wniosków w konkursie organizowanym przez CUPT na 98 pojazdów w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wnioski objęły wymianę taboru w województwach wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, świętokrzyskim, lubelskim i dolnośląskim. Z początkiem 2024 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło, że pozytywnie rozpatrzyło wszystkie 10 wniosków Polregio o przydział funduszy. Niestety, alokacja środków obejmująca dofinansowanie, okazała się znacznie niższa niż pierwotne założenia programu i wyniosła 26 % wartości inwestycji.

W związku z pierwszą rewizją KPO, CUPT zwiększyło kwotę wsparcia do 41%, co oznacza, że Polregio może otrzymać łącznie blisko 1,29 mld zł. Niemniej jednak należy podkreślić, że kluczowym aspektem dla pomyślnej realizacji zakupu taboru pozostaje realność terminu dostarczenia pojazdów w ramach podstawowych wymogów KPO. Brak decyzji w sprawie wydłużenia czasu dostarczenia pojazdów o co najmniej 2 lata może zaprzepaścić szanse przewoźników, w tym Polregio, na dostawę jednostek.

Wymiana taboru w najbliższych latach to cel nadrzędny Polregio S.A. Zwiększenie kwoty wsparcia dla zgłoszonych projektów powiększa nieznacznie szansę na realizację zakupu wszystkich 98 EZT, co pozwoliłoby zrealizować oczekiwania pasażerów, a tym samym poprawić standard i zwiększyć komfort podróży koleją regionalną. Jednak ostateczna decyzja będzie jednak należała do organizatorów przewozów, ponieważ to od ich decyzji, w tym w szczególności możliwości zwiększenia budżetów województw, zależy, czy Spółka pozyska ten tabor – tłumaczy Marcin L. Mróz, p.o. Prezesa Zarządu Polregio S.A.

Przewoźnik stoi u progu największego od ponad 20 lat programu wymiany taboru regionalnego i potrzebuje w tym zakresie, w zależności od pozyskanych sposobów dofinansowania, co najmniej 200 do 250 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Spółka zakłada, że pozyskanie środków pomocowych na zakup taboru będzie mogło pochodzić oprócz KPO, również z programów, takich jak: FEnIKS, Fundusze Europejskie dla Regionów, a także z funduszy celowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz komercyjnych instrumentów dłużnych i środków własnych przewoźnika.

Przypomnijmy, że Polregio ma podpisane umowy ramowe na dostawę nowych EZT-ów z czterema producentami.