Polregio drugi rok z rzędu osiąga dodatni wynik finansowy

Polregio drugi rok z rzędu osiąga dodatni wynik finansowy

Polregio utrzymuje rentowność i drugi rok z rzędu osiąga dodatni wynik finansowy na działalności podstawowej i dodatni wynik netto. Jednocześnie podnosi przychody ze sprzedaży o około 10% w stosunku do 2020 r.

– Wykonywanie pasażerskich przewozów kolejowych odbywa się na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, z definicji więc kolej regionalna nie może maksymalizować zysków, tym bardziej warto podkreślić, że – pomimo kolejnego roku pandemii, znaczącego wzrostu kosztów i wymagających warunków rynkowych – spółka wypracowała zgodny z założeniami wynik – mówi prezes Polregio Artur Martyniuk.

Co czwarty pasażer kolei w Polsce w 2021 r. skorzystał z usług Polregio , co daje spółce pozycję lidera na rynku przewozów pasażerskich z 26% udziałem w rynku. Liczba pasażerów w 2021 r. zwiększyła się o 12% w stosunku do roku 2020.

– W ubiegłym roku Polregio obchodziło jubileusz 20-lecia i ogłosiło długofalowy plan inwestycyjny na najbliższe lata, przekształciło się w spółkę akcyjną, a także znacząco rozszerzyło ofertę połączeń. Tak przygotowani weszliśmy w 2022 r. i pozostajemy w pełnej gotowości do wygrywania kolejnych przetargów na usługi przewozowe – dodaje Artur Martyniuk.