Polregio czeka rewolucja

Polregio czeka rewolucja

Jak się dowiedzieliśmy, we wtorek, 11 czerwca, odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki, podczas którego może dojść do zmian w zarządzie przewoźnika.

Podczas obrad mają zostać także podjęte uchwały w sprawie ogłoszenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcje w zarządzie Polregio oraz powołania komisji konkursowych.

Przypomnijmy, że pierwsze postępowanie na stanowisko prezesa Polregio zostało ogłoszone 21 maja. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 maja 2024 r. o godz. 9:00. Choć zgłosiło się blisko 10 kandydatów, to w lakonicznym komunikacie spółka poinformowała o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na funkcję prezesa spółki bez wyłonienia kandydata.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce, z 26% udziałem w rynku. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża ponad 1750 pociągów zamawianych przez urzędy marszałkowskie, które zatrzymują się na około 1950 stacjach. W 2023 roku z usług przewoźnika skorzystało blisko 100 mln pasażerów. Większościowym akcjonariuszem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział), a pozostałymi akcjonariuszami są samorządy wojewódzkie.