Polregio chce pozyskać używanego trójczłonowego SZT

Polregio chce pozyskać używanego trójczłonowego SZT

Polregio ogłosiło przetarg na dostawę jednego używanego trójczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego.  Pojazd musi być wyprodukowany po 1 stycznia 2011 r.

Charakterystyka techniczna i parametry trakcyjne pojazdu

Przewoźnik oczekuje pojazdu, który będzie dysponował co najmniej 180 szt. wraz z miejscami siedzącymi uchylnymi oraz co najmniej 150 miejsc stojące (4 os./m2). Prędkość eksploatacyjna SZT  określona została na min 120 km/h a jego średnie przyspieszenie rozruchu w zakresie prędkości od 0 do 50 km/h powinno wynosić min od 0,4 do 0,5 m/s2 dla pojazdu w pełni obciążonego.

Pojazd w chwili złożenia oferty  musi spełniać warunki umożliwiające wydanie przez zamawiającego świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego na czas nie krótszy niż 6 lat od dnia złożenia oferty w ww. postępowaniu do najbliższej naprawy z poziomu utrzymania P5

Wymagania dotyczące przedziału pasażerskiego

Poziom hałasu wewnątrz pojazdu oraz hałasu emitowanego na zewnątrz powinien być zgodny z TSI Hałas.

Układ wnętrza ma być jednoprzestrzenny, jednak dopuszczone jest zastosowane szklanych wiatrołapów przy każdym z wejść do pojazdu oraz przejściach międzyczłonowych. Pojazd musi mieć dwa miejsca do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich zgodnie z TSI PRM, co najmniej 4 miejsca na rower. 

Siedzenia powinny być w układzie 2 + 2 w rzędzie, uwzględniający ustawienie foteli naprzeciwko i szeregowo, dopuszcza się siedzenia montowane poprzecznie do kierunku jazdy. Przejście środkowe o szerokości nie mniejszej niż 600 mm. Przedział pasażerski powinien być wyposażony w układ klimatyzacji i ogrzewania całkowicie zintegrowany i sterowany automatycznie.

SZT musi być wyposażony w kamery w przestrzeni pasażerskiej. Kamery muszą posiadać parametry umożliwiające czytelną identyfikację osób i
zaistniałych zdarzeń.

Pojazd musi być wyposażony w dwie toalety w tym co najmniej jedna przystosowana do osób niepełnosprawnych z możliwością przewijania niemowląt,  pełni zgodna z TSI PRM.

Wymagania dotyczące drzwi i okien

W członach skrajnych i środkowych przewoźnik oczekuje co najmniej jedne drzwi zewnętrzne, dwupłatowe na stronę członu, automatyczne ze sterowaniem za pomocą podświetlonych przycisków umieszczonych w drzwiach, z blokadą automatyczną.

Wymagania dotyczące kabiny maszynisty

SZT musi być przystosowany do obsługi jednoosobowej. Rozmieszczenie stanowiska maszynisty powinno zapewniać bezpieczne prowadzenie pociągu, prawidłową obserwację szlaku kolejowego, drzwi wejściowych, jak również ergonomiczną obsługę urządzeń sterowania i kontroli SZT znajdujących się w kabinie. Pojazd musi być wyposażony w tempomat umożliwiający zablokowanie i utrzymanie uzyskanej prędkości w danej chwili

Wymagania dotyczące układu napędowego

SZT powinien być wyposażony w dwa silniki spalinowe o mocy min. 380 kW każdy, napędzające osie w wózkach skrajnych. Moc znamionowa silnika spalinowego powinna gwarantować osiągnięcie i utrzymanie przez pojazd prędkości eksploatacyjnej 80 km/h na wzniesieniu 12‰.

Wymagania dotyczące układu hamulcowego

Układ hamulcowy ma zapewnić płynne i pewne zatrzymanie pojazdu bez względu na warunki atmosferyczne i eksploatacyjne. Układy kontrolne powinny zapewniać samodzielne wykonanie przez maszynistę próby szczegółowej i uproszczonej hamulca.

Polregio oczekuje, że dostarczony pojazd będzie przystosowany do ttrakcji wielokrotnej wymaganej dla minimum 2 SZT w przypadku pojazdów tego samego typu.

Dostawa pojazdu

Pojazd powinien być dostarczony do Sekcji Przewozów Pasażerskich w Chojnicach, do 14 kwietnia 2022 r., z zastrzeżeniem, że termin, ten obowiązuje w przypadku gdy umowa zostanie zawarta do 31 marca 2022 r.

W przypadku gdy umowa zostanie zawarta w terminie późniejszym to termin dostarczenia pojazdu zostanie przesunięty o tyle dni o ile później zostanie podpisana umowa.

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 150 000 zł.

Oferty winny być złożone w terminie do dnia 28.02.2022 r. do godziny 12:00. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewoźnik przyjął cenę oferty jako jedyne kryterium oceny ofert.