Polegio ogłosiło przetarg na dostawę do 200 ezt-ów

Polegio ogłosiło przetarg na dostawę do 200 ezt-ów

Polregio ogłosiło przetarg na podpisanie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich.

Spółka planuje podpisać umowę z jednym lub maks. siedmioma wykonawcami. Celem umowy jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, których przedmiotem jest dostawa łącznie maksymalnie 200 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich wraz ze świadczeniami związanymi z realizacją ww. dostaw.

Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie umowy ramowej, jest dostawa maks. 60 szt. w wersji I (od 130 do 160 stałych miejsc pasażerskich) i maks. 140 szt. w wersji II (min. 210 stałych miejsc pasażerskich).

Wraz z dostawą ww. pojazdów wykonawca:

 • udzieli licencji do dokumentacji niezbędnej do utrzymania pojazdów na poziomie od P1 do P5;
 • dostarczy wyprawkę dla każdego z pojazdów;
 • przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji pojazdów;
 • będzie realizował następujące świadczenia przez okres gwarancji:
  • wykonywanie przeglądów poziomu P1 i P2 oraz przeglądów sezonowych w okresie pierwszych 6 miesięcy po dostarczeniu pierwszego pojazdu wraz z zapewnieniem materiałów, części i podzespołów,
  • szkolenia pracowników Spółki z wykonywania przeglądów poziomu P1 i P2 oraz przeglądów sezonowych,
  • szkolenia pracowników Spółki z wykonywania przeglądów poziomu P3,
  • nadzór nad wykonywaniem P3 przez pracowników Spółki wraz z zapewnieniem materiałów, części i podzespołów – w zakresie każdego P3.

Okres obowiązywania umowy ramowej to 3 lata.

Termin składania ofert mija 27 lipca 2022 r. o godz. 12:00. Jedynym kryterium wybory wykonawcy jest cena.