Połączenie Zakładów Automatyki Kombud i Rail-Mil Group w nowym holdingu

Połączenie Zakładów Automatyki Kombud i Rail-Mil Group w nowym holdingu

Zakłady Automatyki Kombud oraz Rail-Mil Group poinformowały o planowanym połączeniu. Wartość rynku sterowania ruchem kolejowym w Polsce jest szacowana na ok. 3 mld zł rocznie. Celem transakcji jest intensyfikacja działalności badawczo-rozwojowej oraz zwiększenie potencjału spółek z grupy na szeroko pojętym rynku kolejowym i pokrewnych. Porozumienie, zgodnie z przepisami, zostało zatwierdzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wynikiem transakcji będzie połączenie Zakładów Automatyki Kombud oraz spółek wchodzących w skład Rail-Mil Group. Holding pozostanie w rękach dotychczasowych właścicieli obydwu grup.

– Połączenie jest owocem wieloletniej, bliskiej współpracy oraz zaangażowania obydwu spółek w budowę nowoczesnego oraz bezpiecznego transportu kolejowego – mówi Anna Szczygielska, członek zarządu w Zakładach Automatyki Kombud. – Kolejny etap rozwoju obydwu firm zwiększy potencjał technologiczny i kapitałowy. Jednocześnie umożliwi rozwój w nowych obszarach, zarówno poprzez wspólną ofertę produktową na rynku ETCS, działalność eksportową jak i możliwe akwizycje – dodaje Anna Szczygielska.

– Wyzwania ostatnich dwóch lat: pandemia i wojna w Ukrainie pokazały wagę krajowych kompetencji w obszarze infrastruktury krytycznej. Transakcja wzmocni nasz potencjał i ofertę firm z grupy w obydwu tych dziedzinach. Dzięki połączeniu wszystkie systemy sterowania będą w większości bazowały na komponentach wytwarzanych wewnątrz Grupy, co daje możliwość zmniejszenia zależności od importu podzespołów – deklaruje Sławomir Jasiński, wiceprezes zarządu Rail-Mil Group.

Fuzja na poziomie holdingu pozwoli zwiększyć szanse i rozłożyć ryzyka w komplementarnych obszarach działalności – od rozwoju technologii, poprzez certyfikacje, sprzedaż oraz wdrożenia i serwis na szeroko pojętym rynku kolejowym i pokrewnych rynkach w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.

W obszarze produktowym grupa będzie posiadała najszersze spośród krajowych producentów portfolio własnych systemów sterowania. Połączony potencjał obydwu firm będzie liczył ponad 500 osób – w tym ponad 300 inżynierów. Przychody spółek z Grupy za 2021 rok wyniosły powyżej 500 mln złotych.