Pol-Miedź Trans sprzedaje 26 wagonów typu 409W

Pol-Miedź Trans sprzedaje 26 wagonów typu 409W

Spółka Pol-Miedź Trans ogłosiła przetarg na sprzedaż 26 sztuk wagonów typu 409W., które  nie posiadają aktualnych świadectw sprawności technicznej pojazdu kolejowego. Oferty można składać do 10 grudnia 2020 r.

Spółka cenę wywoławczą za jeden wagon ustaliła na kwotę 44 324,34 zł netto. Do ceny sprzedaży wagonów zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 23%.

Wagony są zlokalizowane w Lubinie na terenie bocznicy przy  ul. Przemysłowej oraz w Polkowicach na terenie warsztatu PMT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% (2 216,22 zł netto zł) ceny wywoławczej wagonu zł netto w terminie do dnia 10.12.2020 r.