Podróżni wsiądą do pociągów z kolejnych nowych peronów stacji na Warszawa Zachodnia

Podróżni wsiądą do pociągów z kolejnych nowych peronów stacji na Warszawa Zachodnia

Stacja Warszawa Zachodnia zyskała ułatwienia dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dwie windy zapewniają wygodny dostęp do zmodernizowanych peronów 6 i 7. Od 3 września podróżni wsiądą do pociągów z kolejnych nowych peronów.

Na zmodernizowanych peronach nr 6 i 7, od 25 sierpnia działają nowe windy, które umożliwiają pasażerom z ciężkim bagażem, wózkami dziecięcymi i z ograniczoną możliwością poruszania się lepszy dostęp do kolei.

Wraz z korektą rozkładu jazdy, 3 września, pasażerów korzystających z przebudowywanej stacji Warszawa Zachodnia czekają zmiany. Udostępnione zostaną dwa kolejne zadaszone 400-metrowe perony nr 4 i 5. Pasażerowie na wszystkie czynne perony będą mogli dostać się po kładce dla pieszych. Na nowych peronach zamontowano ławki, gabloty i tablice informacyjne. Udogodnieniem dla podróżnych będą osłonięte poczekalnie.

Wraz z nowym rokiem szkolnym ruch na stacjach Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście i Warszawa Powiśle zostanie przywrócony.

Pociągi wrócą na przebudowane tory linii podmiejskiej średnicowej od strony wschodniej. Część pociągów wróci na trasę przez Warszawę Centralną, w tym pociągi Berlin-Warszawa.

Pociągi jadące w relacjach do i z Białegostoku, Lublina Głównego, Terespola będą kierowane przez Warszawę Gdańską.

Od 3 września prace na stacji Warszawa Zachodnia przeniosą się na peron 1 i 2 i będą kontynuowane na peronie 3 i w przejściu pod torami. Przebudowa peronów wymaga zmian w organizacji ruchu.

Pociągi WKD do połowy 2024 r. zostaną wycofane ze stacji Warszawa Zachodnia. Będą kończyć i zaczynać bieg na przystanku Reduta Ordona. Pasażerów prosimy o sprawdzenie przed podróżą rozkładu jazdy pociągów. Szczegóły dostępne są na stronie i w aplikacji portalpasazera.pl oraz na stronach przewoźników.

O inwestycji

Warszawa Zachodnia zapewni oczekiwany komfort podróży. Wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” wart jest ok. 2 mld zł netto.

Zakończenie układania torów i przebudowy peronów przewidziano w połowie 2024 r. Harmonogram zakończenia inwestycji i fazowanie prac zostały uzgodnione z wykonawcą i przewoźnikami.