Podróżni korzystają z przebudowanego peronu nr 4 na stacji Olsztyn Gł.

Podróżni korzystają z przebudowanego peronu nr 4 na stacji Olsztyn Gł.

Z przebudowanego peronu nr 4 można wejść do pociągu m. in. w kierunku Trójmiasta, Białegostoku, Warszawy i Poznania. Kontynuowane są prace przy modernizacji stacji – pozostałych peronów, przejścia podziemnego i układu torowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują prace o wartości około 400 mln zł dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Przebudowany peron nr 4 zachęca do podróży koleją. Wyższa konstrukcja z antypoślizgową nawierzchnią ułatwia wsiadanie do pociągów. Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków wyremontowano wiatę. Oczyszczono i pomalowano stalowe filary oraz odbudowano drewniane zadaszenie, które ochroni podróżnych przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Są ławki, nowe oznakowanie oraz gabloty na rozkłady jazdy i istotne informacje. Dostęp do peronu zapewnia tymczasowe, bezpieczne dojście.

Dzięki inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego istotnie zwiększamy dla podróżnych dostępność stacji i przystanków. Likwidujemy wykluczenie komunikacyjne. Olsztyn Główny będzie miejscem, z którego każdy pasażer wygodnie dostanie się do pociągu, podobnie jak w Lublinie, Szczecinie, Dęblinie, Rzeszowie czy Gdańsku. To inwestycje za setki milionów złotych – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Wygodniej i szybciej jeździmy pociągami z Olsztyna przez Szczytno do Ełku, z Olsztyna do Działdowa, z Olsztyna do Iławy, a wkrótce także do Braniewa. Teraz widać pierwsze efekty przebudowy stacji Olsztyn, która jest ważnym węzłem kolejowym. Na inwestycje efektywnie wykorzystujemy środki funduszy europejskich, w tym Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, z którego jest współfinansowany projekt przebudowy Olsztyna Głównego – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Kontynuowane są prace przy modernizacji stacji Olsztyn Główny. Przebudowywane jest przejście podziemne od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej. Wykonano już 6 z 10 segmentów tunelu. Blisko 140-metrowe przejście będzie szersze i wyższe. Dzięki windom oraz schodom ruchomym zapewniony będzie wygodny dostęp na perony dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Bezpośredni dostęp do stacji zyskają też mieszkańcy osiedla Zatorze.

Na stacji zabudowano już ponad 17 km torów (z 28 km) oraz 78 rozjazdów (ze 116) wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną. Wykonawca robót przystąpił do realizacji kolejnego etapu prac, związanych m. in. z rozbiórką pozostałej części peronu nr 3, połowy peronu nr 2 oraz torów nr 1 i 3, co umożliwi budowę kolejnych segmentów przejścia pod torami oraz budowę nowych torów i peronów.

Podróżni, mimo realizowanego szerokiego zakresu robót, mają zapewniony dostęp do pociągów. O drogach dojścia informują znaki i tablice.

Zmodernizowana stacja Olsztyn Główny zapewni wszystkim podróżnym oczekiwany komfort obsługi. Zabudowa wind i schodów ruchomych ułatwi dostęp na perony. Dobrą orientację na stacji dla osób niewidzących lub słabowidzących zapewnią ścieżki naprowadzające oraz oznaczenia w języku Braille’a. Będzie lepsza informacja dzięki wyświetlaczom i nowemu nagłośnieniu. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. usprawni ruch pociągów przez stolicę woj. warmińsko – mazurskiego.

Prace o wartości ok. 400 mln zł realizowane są przy współudziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zakończenie przebudowy stacji Olsztyn Główny zaplanowano w 2024 r.