Podróż pociągiem Kolei Austriackich tylko w maskach FFP2

Podróż pociągiem Kolei Austriackich tylko w maskach FFP2

Zgodnie z nowym rozporządzeniem austriackiego Ministerstwa Zdrowia od 25 stycznia 2021 r. wszyscy pasażerowie pociągów Kolei  Austriackich będą musieli nosić maski FFP2. Podróż bez maski FFP2 lub z ochroną niższej klasy będzie niedozwolona i karana.

Wraz z wprowadzeniem nowego rozporządzenia Koleje Austriackie ponownie przeprowadzą kontrole priorytetowe.

– Osoby, które nie noszą prawidłowej ochrony przed nosem w klasie ochrony FFP2 w pociągach ÖBB, muszą się spodziewać grzywny w wysokości 40 euro zgodnie z warunkami przewozu. W przypadku uporczywej odmowy noszenia prawidłowej maseczki na żądanie, personel pociągu może również wykluczyć pasażera z podróży – informują Koleje Austriackie.

Z tego samego powodu od 25 stycznia 2021 r. wszyscy pracownicy pociągów ÖBB będą korzystać z maski FFP2. W ciągu ostatnich dwóch tygodni wydano już kilka tysięcy sztuk masek FFP2 dla pracowników kolei.