Podpisano umowę na dofinansowanie rewitalizacja linii na odcinku Lubartów – Parczew

Podpisano umowę na dofinansowanie rewitalizacja linii na odcinku Lubartów – Parczew

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał dziś umowę, w ramach której m.in. przebudowane zostaną perony, tory i urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także powstaną nowe przystanki. Ze względu na pandemię koronawirusa prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel parafuje umowę w późniejszym terminie. Łączna wartość inwestycji to ponad 110 mln zł, z czego przeszło 75 mln zł to dofinansowanie ze środków RPO WL.

– Dzięki tej inwestycji mieszkańcy będą mogli w krótszym czasie przemieszczać się po województwie. To kolejny ważny etap w procesie likwidacji wykluczenia komunikacyjnego – powiedział marszałek Jarosław Stawiarski.

– Zapewnienie finansowania inwestycji realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku Lubartów – Parczew oznacza zwiększenie sprawności i dostępności kolei na Lubelszczyźnie. Efektem prac będzie bardziej atrakcyjna oferta i większy komfort podróży pociągiem między Lublinem a Łukowem. Przewoźnicy będą mogli uruchomić więcej połączeń lokalnych i regionalnych – przekonywał Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W podpisaniu umowy zdalnie uczestniczył także Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Cieszę się, że samorząd województwa lubelskiego stawia na kolei. Ta umowa to impuls rozwojowy dla powiatu lubartowskiego, parczewskiego i całego regionu – powiedział Bittel.

Oświetlone, wyższe perony wyposażone w wiaty i czytelne oznakowanie to część prac zaplanowanych w ramach projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew opiewającego na kwotę nieco ponad 110 mln zł, z czego wsparcie UE wynosi przeszło 75 mln zł. Ponadto, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych wraz z przystosowaniem infrastruktury do obsługi osób z niepełnosprawnościami wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania oraz bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Prace zaplanowane w projekcie pozwolą na poprawę stanu technicznego linii oraz zlikwidowanie licznych ograniczeń, dzięki którym maksymalna prędkość dla pociągów pasażerskich wyniesie 120 km/h, a dla pociągów towarowych 80 km/h. Prace te obejmą przebudowę urządzeń kolejowych, tj.:

  • kompleksową wymianę nawierzchni torowej obejmującą stację Parczew i stację Brzeźnica Bychawska;
  • kompleksową przebudowę/remont peronów, w tym. m.in. oświetlenie na wszystkich stacjach i przystankach osobowych oraz montaż wiat;
  • remont mostów i przepustów;
  • przebudowę oświetlenia;
  • wymianę nawierzchni drogowej na przejazdach kolejowo – drogowych oraz sygnalizację świetlną;

Ponadto, realizacja obejmie prace w ramach instalacji urządzeń kolejowych, w tym m.in.:

  • instalację komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Brzeźnica Bychawska, Lubartów, Parczew;
  • instalację urządzeń zasilających sygnalizacje stacyjne, świetlne czy wskaźniki umiejscowione przy torach;
  • przebudowę/budowę istniejącego oświetlenia terenu kolejowego oraz instalacji zasilających i sterowniczych oraz urządzeń sterujących przekazujących informację o czasie pracy i zużyciu energii;
  • instalację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów;
  • instalację samoczynnych systemów przejazdowych oraz instalowanie drogowych sygnalizatorów świetlnych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Transport kolejowy i jest kolejnym etapem prowadzonych w tym miejscu inwestycji. Celem tego działania są przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie dostępności kolejowej w regionie poprzez modernizację istniejących odcinków sieci kolejowej, a także zakup nowoczesnych i niskoemisyjnych środków transportu kolejowego.