Podaruj Fundacji Grupy PKP swój 1% podatku

Podaruj Fundacji Grupy PKP swój 1% podatku

Wkraczamy w okres składnia deklaracji podatkowych za rok 2020, a to oznacza możliwość podjęcia decyzji o przekazaniu 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Fundacji Grupy PKP zachęcamy wszystkich do wsparcia osób potrzebujących, którym na co dzień pomagamy. W tym roku ponownie przeznaczymy środki na pomoc dzieciom przebywającym na oddziałach szpitalnych.

Miniony rok był szczególny dla  Fundacji Grupy PKP, podobnie jak dla innych instytucji. W znacznej mierze skoncentrowaliśmy się na działaniach związanych ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19, m.in. przekazując placówkom medycznym kwotę ponad 5 mln zł na zakup sprzętu medycznego oraz pokrycie kosztów badań w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Pomogliśmy pracownikom kolei na służbie oraz tym, którzy zmuszeni byli pozostać w domach. Stworzyliśmy bazę wolontariuszy, pomogliśmy dzieciom z najuboższych rodzin kolejarskich, przekazując im sprzęt komputerowy do nauki online.

Pomimo tych wyzwań, nie zawiesiliśmy naszych zadań statutowych, do których należy m.in. działalność charytatywna i dobroczynna oraz ochrona i promowanie historycznego dziedzictwa kolejowego. W roku 2020 w odpowiedzi na skierowane do Fundacji prośby o pomoc udzieliliśmy 101 darowizn oraz zorganizowaliśmy 24 zbiórki na rzecz potrzebujących kolejarzy. A to tylko niektóre z podjętych przez nas działań.

Fundacja Grupy PKP wypełnia misję o bardzo szerokim zakresie. Skupia się na skutecznym rozwiązywaniu problemów społecznych, pomaga tym, których potrzeby są często marginalizowane. Wolontariusze edukują dzieci i młodzież. Staramy się pogłębiać świadomość społeczeństwa w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego i promować innowacje dla kolejnictwa. Pomagamy też chronić dobra kolejowe o wartości historycznej oraz artystycznej. Wspieramy środowiska związane z koleją. Prowadzimy zbiórki pieniężne na rzecz pracowników, którzy znaleźli się w nagłej potrzebie, wynikającej z różnego rodzaju zdarzeń losowych.

– Jeśli chcemy wesprzeć nasze działania i pomóc innym, masz szansę to zrobić poprzez przekazanie 1% podatku. W tym roku zebrane środki przekażemy na rzecz dzieci z niepełnosprawnością oraz z rodzin ubogich, które przebywają na oddziałach szpitalnych.  Pomóż nam pomagać – informuje Fundacja Grupy PKP.

1% podatku może odmienić los dzieci, które najbardziej tego potrzebują.

– Kiedy już zdecydujesz się nasz wesprzeć, pamiętaj, że przy wypełnianiu formularza PIT należy podać numer KRS: 0000499069 – dodaje Fundacja 

Szczegóły znajdują się na stronach: https://www.pkp.pl/pl/1-procent oraz  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/