Pociągiem do Kartuz z przesiadką na autobus

Pociągiem do Kartuz z przesiadką na autobus

Od 13 czerwca 2022 r. aż do odwołania tymczasowo zawieszone zostaną bezpośrednie połączenia kolejowe na trasie Gdańsk – Kartuzy. Spowodowane jest to całkowitym wyłączeniem z ruchu odcinka Glincz – Kartuzy, w związku z modernizacją linii kolejowej nr 229 prowadzoną przez PKP PLK. Do stacji Kartuzy i Dzierżążno pasażerowie będą mogli na stacji Somonino przesiąść się z pociągów do skomunikowanych z nimi autobusów.

Wykonawca rozpoczyna budowę nowego toru na przystanku Dzierżążno, który zapewni sprawne mijanie się pociągów. Peron jednokrawędziowy zostanie przebudowany na dwukrawędziowy. W rejonie posterunku odgałęźnego Glincz przebudowa układu torowego połączy linię nr 229 z linią nr 201 Bydgoszcz – Trójmiasto. Na stacji Kartuzy budowa tymczasowego peronu umożliwi realizację kolejnego etapu prac – budowy nowego peronu jednokrawędziowego oraz wydłużenie obecnego.

W ramach tego samego zadania na stacji Kartuzy demontowane są tory, wzmacniany jest grunt. Przebudowywane są urządzenia sterowania ruchem kolejowym i usuwane kolizje. Powstaje odwodnienie stacji oraz nowej łącznicy. Łącznica umożliwi jazdę pociągów z Kościerzyny i Somonina przez Kartuzy w kierunku Trójmiasta bez konieczności zmiany czoła składu, co skróci czas podróży. Powstaną również dwa bezkolizyjne skrzyżowania – wiadukty kolejowe nad drogami wojewódzkimi nr 211 i 224, które zapewnią bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

Na stacji powstanie nowy peron jednokrawędziowy, a obecny zostanie wydłużony. Pochylnie zapewnią wygodny dostęp do kolei osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na peronach przewidziane są wiaty, energooszczędne oświetlenie typu LED, nowe oznakowanie i gabloty informacyjne. Dla osób niewidomych i niedowidzących powstaną ścieżki naprowadzające. Zamontowane będą stojaki rowerowe.

Nowe elementy systemu sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawną i bezpieczną jazdę pociągów. Nowe urządzenia i nawierzchnia podniosą poziom bezpieczeństwa na 3 przejazdach kolejowo-drogowych w Kartuzach i Dzierżążnie.

Wartość zadania pn. „Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odc. Glincz – Kartuzy” to blisko 180 mln zł netto. Zakończenie prac planowane jest do marca 2024 r.

Powstaje nowe kolejowe połączenie Kaszub z Trójmiastem

PLK kontynuują prace na tzw. „bajpasie kartuskim”. Zdemontowano większość torów na modernizowanym odcinku linii nr 229 Stara Piła – Glincz i na stacji Gdańsk Kokoszki. Wymieniono podkłady i szyny na rewitalizowanym odcinku linii nr 234 Gdańsk Kokoszki – Stara Piła. Wzmocniono podtorze, układane są kable, budowane jest odwodnienie i naprawiane przepusty. Przygotowywany jest teren pod budowę peronów w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile, które zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W Żukowie Zachodnim powstaje konstrukcja nowego peronu.

Przebudowanych lub wyremontowanych zostanie 11 wiaduktów, przepustów i mostów, w tym dwa kratownicowe, ponad 100-letnie przeprawy nad Radunią – w Niestępowie i Rutkach. Prace na pierwszym obiekcie zbliżają się do zakończenia. Most kompleksowo wyremontowano, metalową konstrukcję zakonserwowano i pomalowano.

Poziom bezpieczeństwa zwiększy się na 7 przejazdach kolejowo-drogowych dzięki nowym sygnalizatorom, oświetleniu, nawierzchni oraz systemowi rejestracji zdarzeń. W Gdańsku Kokoszkach i Starej Pile wbudowane zostaną nowe rozjazdy oraz dodatkowe tory, które umożliwią sprawne mijanie się pociągów.

„Bajpas kartuski” umożliwi dojazd koleją z Kartuz i okolic do Gdańska podczas modernizacji linii nr 201. Utrzymana zostanie dotychczasowa częstotliwość kursowania pociągów na trasie Gdańska do Kartuz. Czas przejazdu pociągu będzie zbliżony do obecnego. Po zakończeniu modernizacji linii nr 201 bajpas będzie mógł być wykorzystany jako lokalna, alternatywna linia do podróży z Pojezierza Kaszubskiego do stolicy województwa.

Wartość inwestycji w ramach projektu pn. „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Gdańsk Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej” na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” to 91,5 mln zł netto. Zakończenie prac przewidziane jest w styczniu 2023 r.

Lepsza oferta kolei między Bydgoszczą a Trójmiastem

Prace na linii z Glincza do Kartuz oraz na „bajpasie kartuskim” prowadzone są w ramach projektu pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”. Modernizacja linii nr 201 wraz z liniami stycznymi usprawni połączenia pasażerskie Kaszub z Trójmiastem i Bydgoszczą. Poprawi się oferta kolei w połączeniach dalekobieżnych, regionalnych oraz aglomeracyjnych. Zwiększona częstotliwość i punktualność kursowania pociągów pasażerskich umożliwi ich lepsze skomunikowanie z innymi środkami transportu.

Po zakończeniu inwestycji zwiększy się prędkość pociągów pasażerskich do 160 km/h oraz towarowych do 120 km/h na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna i, odpowiednio, do 140 km/h oraz 100 km/h na odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna. Poprawi się przepustowość linii, po której będzie mogło kursować więcej pociągów pasażerskich i towarowych. Podróżni zyskają lepszy dostęp do pociągów, a port w Gdyni możliwość odprawy większej liczby towarów przewiezionych koleją. Realizacja prac budowlanych w ramach projektu zaplanowana jest na lata 2022-2027.