Pociągi regionalne wróciły na trasę Lublin Główny – Lubartów

Pociągi regionalne wróciły na trasę Lublin Główny – Lubartów

Od dziś, 7 grudnia pociągi regionalne wróciły na trasę Lublin Główny – Lubartów. To efekt prac na linii Lublin – Łuków. Podróżni korzystają z nowego peronu na przystanku Ciecierzyn. Przebudowany przystanek to uzupełnienie prac na przebudowanym wcześniej odcinku Lublin – Lubartów.

Podróżni w Ciecierzynie korzystają z przebudowanego przystanku. Nowy wyższy peron jest oświetlony oraz wyposażony w wiatę, system nagłośnienia oraz kamery monitoringu. W przyszłym roku PLK planują wybudować windę, która poprawi dostęp do pociągu osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Prace na przystanku Ciecierzyn trwały od września. Na czas przebudowy ruch pociągów na odcinku Lublin Główny – Lubartów został wstrzymany. Dowóz materiałów i obsługa robót odbywała się z linii kolejowej.

Na trasie do Lubartowa kursuje codziennie 6 par pociągów regionalnych. Za pociągi dalekobieżne między Lublinem a Łukowem nadal jeżdżą autobusy.

Kontynuowane są prace na odcinku Lubartów – Parczew

Modernizacja przystanku Ciecierzyn to element przebudowy linii nr 30. Zaawansowane prace są a odcinku Lubartów – Parczew. Postępuje przebudowa peronów na przystankach Tarło, Brzeźnica Bychawska i Pałecznica. Demontaż torów poprzedza przygotowanie nowej trasy. Prace obejmują również obiekty inżynieryjne. Wykonawca wzmacnia m.in. 200-metrowy most nad rzeką Wieprz. Przewidziano remont podpór i przebudowę przyczółków.

W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie stacja Parczew oraz przystanki: Gródek, Zabiele, Parczew Kolejowa. Dwa nowe przystanki w Laskach i Berejowie zwiększą dostęp do kolei. Perony będą oświetlone, wyposażone w wiaty i czytelne oznakowanie. Podobnie jak wszystkie nowe i modernizowane obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Dzięki przebudowie układu torowego pociągi pasażerskie przyspieszą na całym odcinku do 120 km/h, a pociągi towarowe do 80 km/h. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewni 13 zmodernizowanych przejazdów.

Wartość projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew” to 89,9 mln zł netto. Projekt przewidziany jest do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugie półrocze 2021 r.