Pociągi Polregio przewiozły już ok. 5000 uchodźców

Pociągi Polregio przewiozły już ok. 5000 uchodźców

Polregio uruchomiło od 28 lutego do godzin porannych 3 marca ogółem 30 pociągów, w tym 10 pociągów specjalnych na potrzeby transportu uchodźców ze wschodniej granicy. Pociągi specjalne kursują obecnie codziennie w województwach lubelskim, małopolskim i na Podkarpaciu, dowożąc uchodźców z przejść granicznych z Ukrainą w głąb naszego kraju.

– Kryzys humanitarny spowodowany wojną w Ukrainie to niewyobrażalny do niedawna dramat. Musimy zrobić wszystko, aby pomóc uchodźcom, którzy uciekają z terenów objętych walkami. Naszą granicę z Ukrainą codziennie przekracza co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób. POLREGIO jako największy pasażerski przewoźnik w Polsce utrzymuje rezerwę taborową wraz z załogami, aby w razie konieczności uruchomić kolejne składy. Jesteśmy przygotowani do systematycznego zwiększenia liczby kursów – mówi Artur Martyniuk, prezes Polregio.

Dzisiaj ok. 13.30 Polregio uruchomiło na zlecenie marszałka Województwa Podkarpackiego pociągi specjalne w ruchu wahadłowym na przygotowanej przez PKP PLK linii Krościenko – Zagórz – Jasło. Do wskazanej relacji spółka przeznacza dwa nowoczesne dwuczłonowe autobusy szynowe typu SA140, ze 115 miejscami siedzącymi oraz 132 stojącymi na pojazd.

Przewoźnik przypomina, że w porozumieniu z Marszałkami Województw umożliwia obywatelom Ukrainy darmowe przejazdy w komunikacji krajowej na podstawie ukraińskich dokumentów tożsamości. Od obywateli Ukrainy nie pobierane są również opłat za przewóz rzeczy i zwierząt. Pociągi POLREGIO zaopatrzone są w paczki żywnościowe, wodę, książeczki dla dzieci. Na pokładach rozdawane są podróżnym z Ukrainy także ulotki w języku polskim, ukraińskim i angielskim z niezbędnymi na czas podróży informacjami.