Pociągi pojadą nowymi wiaduktami do portu w Gdyni [GALERIA]

Pociągi pojadą nowymi wiaduktami do portu w Gdyni [GALERIA]

Pociągi towarowe korzystają już z nowego wiaduktu prowadzącego do portu w Gdyni. Na kolejnym obiekcie postępują przygotowania do zabudowy toru. To istotne elementy infrastruktury kolejowej, którą umożliwią dojazd do nabrzeży większej liczby dłuższych i cięższych składów.

Pociągi z ładunkami do portu Gdynia jeżdżą już jednym torem nowego, 600-metrowego wiaduktu w obrębie stacji Gdynia Port. Zabudowywany jest sąsiedni, drugi tor. Na wiadukcie położone zostaną cztery tory. Kończą się prace na kolejnym, blisko 140-metrowym wiadukcie, pod którym jest aż siedem torów. Stalowa konstrukcja obiektu jest gotowa, wkrótce wykonawca przystąpi do zabudowy toru oraz sieci trakcyjnej.

Nowe wiadukty usprawnią przewóz towarów do nabrzeży. Zostały dostosowane do jazdy cięższych i dłuższych, nawet 750-metrowych pociągów o nacisku 22,5 tony na oś. Obiekty poprawią przepustowość linii prowadzących do portu. Realizacja zadania umożliwi przeładunek większej ilości towarów i skróci czas obsługi pociągów, co korzystnie wpłynie na polską gospodarkę.

Postępują prace w zakresie pozostałych branż. Dotąd zabudowano 100 km nowych, zelektryfikowanych torów (ze 115 km) oraz 283 rozjazdy (z 332). Gotowe są 23 skrzyżowania (z 24) oraz publiczna ładownia. Wykonano wszystkie, 13 podziemnych zbiorników retencyjnych, które wraz z nową siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej zapewniają właściwe odwodnienie terenu. Wyremontowano most na rzece Chylonce. Od marca 2022 r. ruch pociągów do portu prowadzony jest z Lokalnego Centrum Sterowania Gdynia Port, wspieranego przez dwie nowe nastawnie. Pracę kolejarzy wspierają nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Informacje o sytuacji na torach dojazdowych do portu i na stacji towarowej obserwowane są na monitorach. Komputerowe urządzenia umożliwiają pracę manewrową, nadzór nad zestawianiem i przygotowaniem pociągów do jazdy.

Wartość inwestycji pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” to ponad 1,6 mld zł netto. Prawie 45 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w III kwartale br.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.