Pociągami regionalnymi z Rypina do Brodnicy?

Pociągami regionalnymi z Rypina do Brodnicy?

W Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Województwo Kujawsko-Pomorskie opublikowało wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące uruchomienia nowych połączeń kolejowych w regionie.

Samorząd bierze pod uwagę zlecenie przewoźnikom wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w pasażerskich przewozach kolejowych na linii komunikacyjnej Rypin – Brodnica, z możliwością wydłużenia relacji do Grudziądza.

Województwo zastrzega, że rozpocznie postępowanie przetargowe pod warunkiem, że stan infrastruktury kolejowej na dzień wszczęcia postępowania przetargowego umożliwi realizację przewozów pasażerskich we wskazanej powyżej relacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz z prędkością co najmniej 80 km/h.

Przewidywana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w ramach danego postępowania to styczeń 2025 r.

Podkreślmy jednak, że aby w Rypinie pociągi mogły kończyć i zaczynać swój bieg, stacja musi przejść modernizację. W tym celu PKP Polskie Linie Kolejowe pod koniec 2023 r. podpisały umowę na realizację zadania pn. „Odbudowa stacji Rypin na linii kolejowej nr 33 na odcinku Sierpc – Brodnica”.

W ramach inwestycji na stacji Rypin zostanie zbudowany nowy peron, a obecny zostanie zmodernizowany. Przebudowany zostanie układ torowy, co umożliwi przejazd pociągów z prędkością do 100 km/h. Dzięki zabudowie blokady liniowej poprawi się przepustowość odcinka Sierpc – Brodnica, na którym będzie mogło wyjechać więcej składów. Realizacja zamówienia ma także na celu umożliwienie sterowania stacją Rypin ze stacji Brodnica.

Zakończenie prac planowane jest w czerwcu 2026 r.