Po 10 latach pociągi znów jeżdżą na odcinku Rudziniec Gliwicki – Sławięcic

Po 10 latach pociągi znów jeżdżą na odcinku Rudziniec Gliwicki – Sławięcic

Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. towary szybciej  jadą po torach przez województwa śląskie i opolskie. Na liniach Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle wymieniono tory, sieć trakcyjną, odnowiono mosty i wiadukty. Zadanie za ponad 265 mln zł jest współfinansowane ze środków unijnych POIiŚ.

Linia Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle to jedna z najważniejszych tras towarowych na styku województw śląskiego i opolskiego. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. sprawiła, że towary sprawniej jadą do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni. Zapewniony jest lepszy transport kolejowy na południe – do granicy z Czechami w Chałupkach i na wschód – do granicy z Białorusią w Małaszewiczach. Zwiększyło się znaczenie kolei – jako najbardziej ekologicznego środka transportu.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skutecznie wykorzystują środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do zapewnienia coraz lepszych warunków do przewozów towarów koleją. Efekty uzyskane zostały m.in. na liniach Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle między województwem śląskim i opolskim. Kolej, najbardziej przyjazny środowisku środek transportu, staje się coraz sprawniejsza i konkurencyjna – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Składy jeżdżą szybciej, z prędkością do 90 km/h. Skrócił się czas przewozu towarów. Na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki odbudowany został drugi tor. Po 10 latach pociągi znów jeżdżą na odcinku Rudziniec Gliwicki – Sławięcice (linia nr 199). Możliwy jest przejazd większej liczby składów między Kędzierzynem-Koźlem – Rudzińcem Gliwickim i Toszkiem Północ. Przy realizacji inwestycji zastosowano materiały i rozwiązania, które ograniczyły hałas i oddziaływanie kolei na środowisko.

Nowe tory, mosty i sieć trakcyjna – większa efektywność kolei

Podczas inwestycji wymieniono 55 km torów i sieci trakcyjnej. Aby zapewnić optymalne warunki przejazdu pociągów towarowych, zastosowano tzw. ciężki typ sieci trakcyjnej.

Przebudowa objęła 40 obiektów inżynieryjnych, w tym mosty i wiadukty. Zmodernizowany został blisko 70-metrowy most między Sławięcicami a Kędzierzynem-Koźlem, dzięki czemu pociągi szybko i sprawnie przejeżdżają nad Kanałem Kędzierzyńskim. Lepszy transport towarów umożliwia wykonana przebudowa mostu na Kanale Gliwickim oraz wiaduktów kolejowych w Paczynie i Pisarzowicach koło Toszka.

Modernizacja urządzeń sterowania ruchem i remont 10 przejazdów zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Przebudowano nastawnie m.in. w Toszku i Rudzińcu Gliwickim. Płynną i sprawną jazdę składów gwarantuje 31 nowych rozjazdów wyposażonych w automatyczne napędy elektryczne.

Wartość projektu pn. „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle” to ok. 260 mln zł. Projekt ma współfinansowanie unijne ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.