PNI z umowami na naprawy pojazdów specjalnych

PNI z umowami na naprawy pojazdów specjalnych

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, spółka należąca do PKP Polskie Linie Kolejowe, podpisało umowy o łącznej wartości 12,38 mln zł na wykonanie naprawy okresowej poziomu P5 dla pojazdów specjalnych.

Przedmiot zamówienia był podzielony na 9 części

Zadanie nr 1 – Naprawa poziomu P5 wraz z malowaniem i naprawą układu podnoszenia i nasuwania toru podbijarki rozjazdowej typu Unimat 08 – 475 4S nr fabryczny 1056. W zadaniu wypłynęły dwie oferty. Prace za 2 684 780 zł netto wykona Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe.

Zadanie nr 2 – Naprawa poziomu P5 wraz z malowaniem uniwersalnej zgarniarki tłucznia typu USP 303 nr fabryczny 457. Prace wykona Tabor Dębica. Była to jedyna złożona oferta. Wartość umowy to 1 296 810 zł netto.

Zadanie nr 3 – Naprawa poziomu P5 wraz z malowaniem uniwersalnej zgarniarki tłucznia typu ZTU 300 nr fabryczny 09. Prace wykona Tabor Dębica. Spółka złożyła jedyną ofertę o 947 660 zł netto.

Zadanie nr 4 – Naprawa poziomu P5 wraz z malowaniem wygarniarki tłucznia typu UWT 600 (PDB 600) nr fabryczny 02. Prace wykona Tabor Dębica. Spółka złożyła jedyną ofertę o 1 197 700 zł netto.

Zadanie nr 5 – Naprawa poziomu P5 wraz z malowaniem i z naprawą główną agregatów podbijających podbijarki toru typu MD 07-32 nr fabryczny 1943. W zadaniu wypłynęły dwie oferty. Prace za 2 296 462zł netto wykona Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe.

Zadanie nr 6 – Naprawa poziomu P5 wraz z malowaniem i naprawą główną agregatów podbijających podbijarki rozjazdów typu PLM 07-275 nr fabryczny 646 (maszyna na tor o prześwicie 1520 mm). W zadaniu wypłynęły dwie oferty. Prace za 1 941 000 zł netto wykona Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe.

Zadanie nr 7 – Naprawa poziomu P5 wraz z malowaniem pociągu do transportu odsiewek typu PTO 200B nr fabryczny 48. Prace wykona Tabor Dębica. Spółka złożyła jedyną ofertę o wartości 1 005 780 zł netto.

Zadanie nr 8 – Naprawa poziomu P5 wraz z malowaniem 5 szt. wagonów przebudowanych na mieszkalne typu 401 Ka. W zadaniu wypłynęły dwie oferty. Prace za 538 400 zł netto wykona Zakład Naprawy Środków Transportu Roman Polak, Marian Wolbrecht, Cezary Żbik

Zadanie nr 9 – Naprawa poziomu P5 z malowaniem wózka motorowego typu WM 15 AM nr fabryczny 149 oraz naprawa poziomu P5 wraz z malowaniem przyczepy wózka motorowego typu PWM 15 nr fabryczny 486. W zadaniu wypłynęły trzy oferty. Prace za 471 950 zł netto wykona KOLMECH.