PMT może szkolić i egzaminować maszynistów i kandydatów na maszynistów

PMT może szkolić i egzaminować maszynistów i kandydatów na maszynistów

Pol-Miedź Trans w roku 2020 podjęła działania mające na celu utworzenie Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów. Z początkiem roku 2021 umiejscowiono ośrodek w strukturach spółki i przygotowano dokumentacją wymaganą do uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla maszynistów. Na początku maja Ośrodek został wpisany przez UTK na taką listę.

Ośrodek Szkolenia Maszynistów przy PMT został w dniu 7 maja 2021 roku oficjalnie wpisany przez Urząd Transportu Kolejowego na listę Ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

Ośrodek na podstawie wpisu do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego stał się podmiotem uprawnionym do prowadzenia szkoleń i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa krajowego, transponujących wymagania dyrektywy 2007/59/WE w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty.

Zgodnie z wpisem PMT może organizować szkolenia i egzaminy w zakresie:

  • szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty w zakresie ogólnej wiedzy zawodowej,
  • szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectw maszynisty w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących:
  • infrastruktury kolejowej,
  • pojazdu kolejowego,
  • przeprowadzania szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów,
  • szkolenia i egzaminowania maszynistów z innych państw członkowskich UE w zakresie ogólnych kompetencji językowych, zasad ruchu kolejowego i sygnalizacji na sieci kolejowej RP.

Wspieranie szkolnictwa

Pol-Miedź Trans wspiera szereg inicjatyw lokalnych mających na celu przywrócenie szkolnictwa zawodowego w specjalnościach kolejowych.

Na mocy podpisanego listu intencyjnego o współpracy z Prezydentem Miasta Legnicy oraz z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Spółka POL-MIEDŹ TRANS objęła patronatem merytorycznym kierunek „Technik Transportu Kolejowego”.

Natomiast w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kierunku Logistyka i Transport została utworzona specjalność o nazwie „Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym”, która również została objęta patronatem spółki. Uczelnia przy wsparciu finansowym Pol-Miedź Trans zakupiła symulator pojazdu kolejowego typu SMART, który wyposażony jest w pulpit lokomotywy Newag 6Dg, oprogramowanie symulacyjne wraz z biblioteką tras firmy SIM Factor i stanowisko nauczyciela.