PLK zmodernizują perony w Leopoldowie i Sarnowie

PLK zmodernizują perony w Leopoldowie i Sarnowie

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na prace w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025 w miejscowościach Leopoldów i Sarnów. To pierwsze inicjatywy PLK realizowane w ramach programu na Lubelszczyźnie.

– Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych zapewnia ułatwienia w dostępie do kolei w całym kraju, także na Lubelszczyźnie. Nowe perony w Sarnowie i Leopoldowie to krok do budowania atrakcyjnej oferty podróży pociągiem dla mieszkańców mniejszych miejscowości – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

– Rozwój sieci kolejowej oprócz projektów o dużej skali, jak modernizacja linii Lublin – Warszawa, Lublin – Stalowa Wola, to również inwestycje lokalne zwiększające i ułatwiające dostęp do kolei. Dzięki przebudowie przystanków w Leopoldowie i Sarnowie mieszkańcy będą wygodniej korzystać z pociągów w codziennych i okazjonalnych przejazdach w kierunku Dęblina i Łukowa – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W Sarnowie przystanek będzie zlokalizowany bliżej przejazdu kolejowo-drogowego, co skróci dostęp do pociągów podróżnym dojeżdżającym do kolei samochodami. Nowe wyższe perony ułatwią wsiadanie i wysiadanie. Obok przystanku zostanie zmodernizowany przejazd kolejowo-drogowy. Wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną i dźwiękową podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Powstanie też parking typu Parkuj & Jedź, który zwiększy dostępność komunikacyjną dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

W Leopoldowie podróżni również skorzystają z dwóch nowych wyższych peronów. Inwestycja poprawi dostępność i komfort podróży koleją. Podobnie jak w Sarnowie będą nowe wiaty i ławki, lepszą obsługę zapewni czytelne oznakowanie i gabloty informacyjne z rozkładem jazdy. Jaśniejsze oświetlenie umożliwi bezpieczne podróżowanie także po zmroku. Z peronów dogodniej skorzystają podróżni o ograniczonych możliwościach poruszania się, bowiem przewidziano pochylnie. Z myślą o potrzebach osób niedowidzących i niewidomych zamontowane zostaną ścieżki naprowadzające. Rozpoczęcie prac jest planowane jeszcze w tym roku, a zakończenie w III kwartale 2022 r. w Leopoldowie oraz w połowie 2023 r. w Sarnowie.