PLK zapewniły przejezdność trasy z Przemyśla do granicy polsko-ukraińskiej

PLK zapewniły przejezdność trasy z Przemyśla do granicy polsko-ukraińskiej

PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły zasadnicze prace na 12-kilometrowym odcinku trasy Przemyśl – Malhowice do granicy z Ukrainą. Za ponad 47 mln zł wymieniono tory, wyremontowano perony oraz 9 przejazdów kolejowo-drogowych. Prace umożliwią reaktywowanie po 28 latach połączeń pasażerskich na linii nr 102 Przemyśl – Malhowice – granica państwa.

PLK zakończyły realizację zasadniczych prac na trasie nr 102 Przemyśl – Malhowice – granica państwa. Po ostatecznych odbiorach, przewoźnicy będą mogli planować uruchamianie połączeń pasażerskich.

Linia nr 102 prowadzi z Przemyśla na południe do Malhowic, do granicy polsko-ukraińskiej. Długość tego odcinka wynosi 12 km. Ruch pasażerski funkcjonował do 1994 r. Linia jest wykorzystywana do wstawiania wagonów i lokomotyw na tory odstawcze na stacji Przemyśl Bakończyce. Dzięki wykonanym pracom stworzona została możliwość wykorzystania trasy w komunikacji do przejścia kolejowego z Ukrainą.

Na odcinku Przemyśl – Malhowice – granica państwa, PLK wykonały prace, które pozwolą przywrócić przejezdność trasy z maksymalną prędkością 60 km/h. Oprócz wymiany torów i rozjazdów na długości 12 km, wykonano remont peronów na stacji Pikulice oraz na przystankach Hermanowice i Malhowice. Sprawność i bezpieczeństwo na trasie zapewni również remont 9 przejazdów kolejowo-drogowych w miejscowościach: Przemyśl, Pikulice, Nehrybka, Hermanowice, Malhowice oraz 15 obiektów inżynieryjnych, w tym 4 mostów stalowych i 11 przepustów.

Remont, na zlecenie PLK, za ponad 47 mln zł netto wykonało Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Kraków. Prace są finansowane ze środków spółki.