PLK z umowami na rewitalizację linii z Sokołowa Podl. do Siedlec i z Ostrowi Maz. do Małkini

PLK z umowami na rewitalizację linii z Sokołowa Podl. do Siedlec i z Ostrowi Maz. do Małkini

Na linię z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec i z Ostrowi Mazowieckiej do Małkini po ponad 30 latach wrócą pociągi pasażerskie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podpisały umowy na realizację prac z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Szacowana wartość obu projektów to ponad 620 mln zł. 

Połączenie kolejowe od Ostrowi Mazowieckiej do Małkini zapewni realizacja umowy o szacowanej wartości ok. 300 mln zł na modernizację i elektryfikację 20 km linii. Będzie wygodny dojazd do Warszawy w ok. 1,5 h. Na trasie przewidziano zwiększenie dostępu do kolei dzięki 3 nowym przystankom w: Ostrowi Mazowieckiej Południe, Niegowcu i Błędnicy. Odbudowane zostaną perony na stacji w Ostrowi Mazowieckiej oraz na przystankach Ostrów Mazowiecka Miasto i Biel. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o organicznych możliwościach poruszania się. Przebudowa linii zwiększy również możliwości kolejowych przewozów towarowych.

Linia Sokołów Podlaski – Siedlce po rewitalizacji znacznie poprawi komunikację mieszkańcom południowego Podlasia. Trasa zostanie zelektryfikowana. Przewoźnicy będą mogli wykorzystać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i przygotować atrakcyjną ofertę podróży. Czas podróży między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami wyniesie ok. 30 minut. Do Warszawy z Sokołowa pociągi z prędkością do 120 km/h pojadą w czasie nieco ponad półtorej godziny.

Przewidziano budowę i odbudowę stacji i przystanków w: Strzale, Borkach Siedleckich, Suchożebrach, Stanach Dużych, Bielanach, Przywózkach, Sokołowie Podlaskim. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będą pochylnie. Zamontowane zostaną wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie. Wartość prac na linii z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec szacowana jest na ok. 327 mln zł.

–  Program Kolej Plus likwiduje wykluczenie komunikacyjne i zwiększa dostęp do kolei. Dzięki podpisanym dziś umowom mieszkańcy północnego i wschodniego Mazowsza po latach zyskają dogodne połączenia kolejowe m.in. ze stolicą. Wybudowane i przebudowane stacje oraz przystanki ułatwią korzystanie z pociągów wszystkim podróżnym. Nowe połączenia to także impuls sprzyjający rozwojowi regionu – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

–  Przywrócenie kolejowych połączeń z Ostrowi Mazowieckiej do Małkini oraz z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec, to kolejne inwestycje, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą realizowały z programu Kolej Plus. Dzięki rządowemu programowi w wielu województwach zwiększy się sieć kolejowych połączeń i poprawią warunki życia mieszkańców. Ekologiczna kolej stanie się bardziej atrakcyjnym środkiem transportu towarów – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

–  To dwa projekty o olbrzymim znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Liczymy na to, że realizacja projektów nowych czy zrewitalizowanych linii kolejowych pozwoli lepiej wykorzystać potencjał całego regionu. To szansa na transport szybki, wygodny i przyjazny środowisku. Samorządy rozmawiają i konsultują. Starają się na bieżąco informować. To bardzo ważne, bo to przedsięwzięcie będzie mieć bezpośredni wpływ na życie każdego mieszkańca tej części regionu  –  mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

34 projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: siedem w województwie śląskim, po pięć w województwie lubelskim i wielkopolskim, po cztery w województwie małopolskim oraz mazowieckim, trzy w województwie dolnośląskim, dwa w województwie łódzkim, po jednym w województwie: lubuskim, opolskim, podlaskim, świętokrzyskim. Wybrane do realizacji projekty obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały już 2 umowy z wnioskodawcami w ramach Programu Kolej Plus: z Miastem i Gminą Serock na projekt: Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” (projekt dokumentacyjny) oraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na projekt „Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń) – na który prowadzone jest postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Projekty w Programie obejmują:

  • 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
  • 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.