PLK z umowami na prowadzenie ruchu kolejowego po liniach DSDiK

PLK z umowami na prowadzenie ruchu kolejowego po liniach DSDiK

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu podpisała z Zakładami PKP Polskie Linie Kolejowe roczne umowy na prowadzenie ruchu kolejowego po linii kolejowej, którymi zarządza.

Postępowanie dotyczyło pięciu linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego.

Prowadzeniem ruchu kolejowego po linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa zajmie się Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu. Początkowo DSDiK szacowała wartość tej części zamówienia na kwotę 132 092,24 zł netto. PLK złożyła ofertę w wysokości 120 441.30 zł netto.

Prowadzeniem ruchu kolejowego po linii kolejowej nr 326 na odcinku Wrocław Psie Pole – Trzebnica, linii kolejowej nr 303 na odcinku Duninów – Chocianów oraz linii kolejowej nr 316 na odcinku Chojnów – Rokitki zajmie się Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu. NA sfinansowanie usług zarządca zamierzał przeznaczyć 729 030,95 zł netto. PKP Polskie Linie Kolejowe złożyły ofertę w wysokości 277 513,6 zł netto.

Prowadzeniem ruchu kolejowego po linii kolejowej nr 341 na odcinku Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów Śląski zajmie się Zakład Linii Kolejowych w Opolu. DSDiK szacowała, że zamówienie będzie kosztowało 293 753 zł netto. PKP PLK złożyły ofertę w kwocie 283 364,48 zł netto.

Łącznie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu za prowadzenie ruchu kolejowego po pięciu odcinkach w okresie okres od 11 grudnia 2022 r. do 9 grudnia 2023 r. zapłaci PKP Polskie Linie Kolejowe  871 347,58 zł netto. Początkowo dolnośląska spółka szacowała, że będę to koszty w wysokości 1 154 876,19 zł netto.