PLK z umową na budowę nowego tunelu w Mielcu

PLK z umową na budowę nowego tunelu w Mielcu

Mieszkańcy Mielca zyskają dodatkowe przejście podziemne na stacji kolejowej. Nowy obiekt połączy osiedla, znajdujące się po przeciwległych stronach stacji i zapewni pieszym wygodną komunikację pod torami.

Dodatkowe przejście pod torami w Mielcu znajdzie się w ciągu ulic Drzewieckiego – Skargi. Przed modernizacją trasy Padew – Mielec – Dębica, mieszkańcy korzystali w tym miejscu z przejścia na torach tzw. „labiryntu”. Przejście podziemne to korzystniejsze rozwiązanie dla mieszkańców w rejonie mieleckiej stacji kolejowej. Bezkolizyjny obiekt połączy osiedla po przeciwległych stronach stacji i ułatwi komunikację. Piesi bezpiecznie przejdą pod torami, w tym uczniowie pobliskiej szkoły.

Budowę przejścia podziemnego za blisko 8 mln zł zrealizuje na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. firma INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.. Zakończenie prac przewidziano pod koniec bieżącego roku.

Zadanie jest częścią projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew – Mielec – Dębica” . Finansowanie inwestycji zaplanowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Lepsze możliwości komunikacji kolejowej i drogowej

Reaktywowanie trasy Mielec – Dębica, we wrześniu 2021 r. zwiększyło możliwości kolei w województwie podkarpackim. Dzięki inwestycji PLK, dobre zmiany dla mieszkańców są również w komunikacji drogowej. Na mieleckiej stacji kolejowej, podróżni już zyskali przejście podziemne z windami, ułatwiające dojście nie tylko na perony. Bezkolizyjny obiekt, o długości 50 m zastąpił kładkę nad torami i zapewnia mieszkańcom także bezpieczną komunikację po obu stronach linii kolejowej.

Niebawem, ułatwieniem dla Mielczan będzie także wybudowane przejście przez tory, łączące ul. Benedyktyńską i Szarych Szeregów. Jeszcze w kwietniu ma być ono udostępnione dla pieszych i rowerzystów.

W marcu rozpoczęto także prace na odcinku z Mielca do Padwi.

Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew – Mielec – Dębica” wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotychczas podpisano umowy na prace o wartości ponad 323 mln zł netto.