PLK z ofertami na dokumentację projektową modernizacji stacji Krzyż

PLK z ofertami na dokumentację projektową modernizacji stacji Krzyż

PKP Polskie Linie Kolejowe otworzyły oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów. Oferty złożyło dziewięć firm.

Żadna ze złożonych ofert nie przekroczyła budżetu w wysokości 26 752 500 zł brutto, jaki zarządca infrastruktury przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Najniższą oferty złożyła spółka TPF, która zaproponowała cenę 4 906 470 zł brutto. Najdroższa oferta została złożona przez Multiconsult Polska i wyniosła 15 830 100 zł brutto.

Wszystkie oferty w zakresie terminu wykonania, okresu gwarancji i warunkach płatności były zgodne z SIWZ.

W ramach zamówienia wybrany wykonawca przygotuje projekt, który będzie obejmował lk nr 203 Tczew – Kostrzyn w rejonie stacji Krzyż od km 235,300 do km 240,000 oraz lk nr 351 Poznań Gł –  Szczecin Gł. w rejonie stacji Krzyż od km 80,000 do km 86,900.

Celem inwestycji jest m. in. dostosowanie infrastruktury kolejowej do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych, podwyższenie prędkości do 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla towarowych  a także podniesienie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego.

W projekcie należy przewidzieć przebudowę peronów wraz z elementami małej architektury na stacji wraz ze zmianą ich wysokości na 76 cm. Projektowane perony będą miały długość od 400 metrów (peron nr 3 i nr 4) do 570 m (peron nr 3). PLK oczekuje aby na peronach zaprojektować takie elementy jak wiaty, poczekalnie ławki, gabloty informacyjne a dojścia do peronów m.in. balustrady czy stojaki rowerowe.

Termin realizacji zamówienia to 580 dni.