PLK wybrały Torpol jako wykonawcę modernizacji stacji Słupsk

PLK wybrały Torpol jako wykonawcę modernizacji stacji Słupsk

PKP Polskie Linie Kolejowe dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk. Prace wykona Torpol.

Jednym kryterium oceny ofert złożonych w ramach przetargu pn. „Wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk od km 128,600 do km 135,100 linii kolejowej nr 202 w ramach projektu POIiŚ 5.1-17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” część II odcinek Lębork – Słupsk” jest cena brutto.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć 710 786 250 zł brutto. Torpol w ramach aukcji elektronicznej złożył ofertę w wysokości wynosi 691 mln zł brutto, choć początkowo oferta spółki opiewała na kwotę 1 243 066 919,16 zł brutto.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną trzy perony. Będą one wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia. Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji. Nowoczesny system informacji pasażerskiej ułatwi orientację na stacji, a wyświetlacze poinformują o przyjazdach i odjazdach pociągów.

Nowe Lokalne Centrum Sterowania wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym zapewnią bezpieczne prowadzenie pociągów. Na Słupi zbudowany zostanie nowy most kolejowy, który umożliwi przeprowadzenie przez rzekę drugiego toru. W Kobylnicy Słupskiej zbudowany zostanie drugi peron, który zwiększy możliwości obsługi podróżnych na trasie Słupsk – Szczecin.

Termin realizacji inwestycji został określony na 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.