PLK uczestnikiem polsko-niemieckiego szczytu kolejowego

PLK uczestnikiem polsko-niemieckiego szczytu kolejowego

Budowa nowych linii kolejowych oraz rozwój połączeń między Polską a Niemcami, w tym rozbudowa trasy Szczecin – Berlin oraz budowa nowego mostu kolejowego Küstrin-Kietz – Kostrzyn – m. in. takie tematy omawiane były przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na V Polsko-Niemieckim Szczycie Kolejowym w Poczdamie.

Podczas szczytu rozmawiano głównie o dalszym rozwoju połączeń między Polską a Niemcami, a także rozbudowie linii kolejowych. Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. realizacji inwestycji, przedstawił m. in. informacje o postępach prac na trasie Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – Granica Państwa. Na spotkaniu poinformowano także, że na trasie Berlin – Poznań – Warszawa, planowany jest już od czerwca 2023 r. dwugodzinny cykl – z sześcioma parami pociągów dziennie.

Na kongresie poruszono również kwestię polsko-niemieckiej współpracy w zakresie wsparcia dla obywateli Ukrainy oraz Kolei Ukraińskich. Strona polska wskazała, iż od wybuchu wojny do końca czerwca 2022 ponad dwa miliony obywateli Ukrainy skorzystało z darmowych przejazdów na terenie kraju. Ponadto podkreślono rolę polskiego sektora kolejowego w transporcie zboża ukraińskiego.

W obradach wzięli udział m. in. Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej, Bartosz Grodecki, Koordynator do Spraw Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej i Przygranicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dyrektor ds. realizacji inwestycji, Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP SA, przedstawiciele województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Stronę niemiecką reprezentowali Michael Theurer, Parlamentarny Sekretarz Stanu przy Federalnym Ministrze Cyfryzacji i Transportu, dr. Richard Lutz, Prezes Zarządu Deutsche Bahn, Dietmar Nietan, Koordynator do Spraw Polsko-Niemieckiej Współpracy Regionalnej Międzyspołecznej i Przygranicznej, premier Brandenburgii Dietmar Woidke oraz minister finansów i spraw europejskich Brandenburgii Katrin Lange.

Następny polsko-niemiecki szczyt kolejowy zaplanowany jest w Polsce. Dokładny termin nie został jeszcze ustalony.