PLK uczestniczyły w międzynarodowej konferencji „Connecting Europe Days 2022”

PLK uczestniczyły w międzynarodowej konferencji „Connecting Europe Days 2022”

Delegacja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., pod przewodnictwem Ireneusza Merchel, prezesa Zarządu, uczestniczyła w konferencji „Connecting Europe Days 2022” w Lyonie. Podczas udziału w wydarzeniu przedstawiciele polskiego zarządcy infrastruktury spotkali się z przedstawicielami kolei w Europie.

Dni „Łącząc Europę” – wcześniej znane jako „Dni TEN-T” – gromadzą polityków, przedstawicieli przemysłu i przedstawicieli Komisji Europejskiej. Podczas spotkań prowadzone są dyskusje o transporcie i mobilności oraz ich roli w realizacji celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie i Strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności.

Przedstawiciele PLK podczas konferencji spotkali się m. in. z Albertem Mazzolą, Dyrektorem Zarządzającym Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) oraz Moniką Heiming, Dyrektor Zarządzającą Stowarzyszenia Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (EIM). Omówiono działania, jakie obie organizacje podejmują w zakresie wspierania transportu kolejowego, zwłaszcza w kontekście potrzeb Polski.

Delegacja PLK odbyła także rozmowy z Catherine Trautmann, koordynatorką korytarza Morze Północne – Morze Bałtyckie z Komisji Europejskiej oraz Karolisem Sankovskim, prezesem LTG Infra, litewskiego zarządcy infrastruktury kolejowej. Podczas obu spotkań omawiano głównie budowę międzynarodowej trasy Rail Baltica. Przedstawiciele polskiego zarządcy infrastruktury odwiedzili także stoisko korytarza RFC, na którym z zaangażowaniem pracowali pracownicy PLK. 

Jednym z kluczowych punktów pobytu w Lyon było spotkanie z francuskim zarządcą infrastruktury kolejowej SNCF-R pod przewodnictwem prezesa Luca Lallemanda. Podczas rozmów poruszono kwestie techniczne związane z wdrażaniem Asset Management, zastosowaniem Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, cyfryzacji i automatyzacji prowadzenia ruchu kolejowego. Dopełnieniem dyskusji była wizyta w nowo wybudowanym Lokalnym Centrum Sterowania w Lyon, z którego zarządzany jest obszar kilkuset linii kolejowych w rejonie Lyon.

Delegacja PLK uczestniczyła również w debacie na temat funduszy i finansowania infrastruktury kolejowej. Ponadto, na zaproszenie partnerów z Czech, polscy delegaci odwiedzili stoisko czeskiego zarządcy infrastruktury – Správa železnic, státní organizace.

Podczas konferencji poinformowano o przyznaniu dofinansowania ze środków CEF „Łącząc Europę”. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały dofinansowania z Unii Europejskiej z instrumentu CEF „Łącząc Europę” na zadanie „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice (wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 888 352 976 EUR, w tym wnioskowane dofinansowanie z CEF 755 100 029 EUR);

Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy – Most Wisła (wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 214 165 082 EUR, w tym wnioskowane dofinansowanie z CEF 182 040 319 EUR).