PLK rozpoczynają przebudowę mostów i wiaduktów między Czernicą Wrocławską i Siechnicami

PLK rozpoczynają przebudowę mostów i wiaduktów między Czernicą Wrocławską i Siechnicami

Na odcinku Jelcz Laskowice – Wrocław Brochów, PKP Polskie Linie Kolejowe przebudują dwa mosty oraz dwa wiadukty. Gruntowana przebudowa obiektów służących kolei ponad sto lat pozwoli w przyszłości na budowę drugiego toru na mostach i wiaduktach oraz w ich sąsiedztwie.

Przebudowa wiaduktu nad drogą wojewódzką (ul. Wrocławską) w Czernicy zapewni – poza jezdnią – ścieżki dla ruchu pieszego i rowerowego. Oprócz przebudowy obiektów wykonana zostanie kompleksowa wymiana torów i rozjazdów. Z myślą o budowie nowego toru poszerzony będzie nasyp.

Po zakończeniu prac obiekty zostaną przystosowane do jazdy z większą prędkością i nośnością. Pociągi będą mogły rozwinąć prędkość do 120 km/h. Zwiększy się komfort i bezpieczeństwo podróży pociągami w regionie i na trasach dalekobieżnych . Modernizacja linii – na ważnym odcinku z mostami i wiaduktami – zwiększy także możliwości przewozu towarów. Takie rozwiązanie pozwoli na odciążenie z ruchu towarowego połączenia Wrocław – Opole, przez Oławę i Brzeg, wykorzystywanego w podróżach aglomeracyjnych, regionalnych i międzynarodowych.

Zmiany komunikacyjne na czas robót

Wspólnie z przewoźnikami ustalono optymalny rozkład jazdy pociągów na trasie z Wrocławia Głównego do Opola przez Jelcz Laskowice, Popielów i Opole Wschodnie. Do 15 lipca zamknięty będzie odcinek Czernica Wrocławska – Siechnice. Za pociągi będzie autobusowa komunikacja zastępcza.

Dla przeprowadzenia bezpiecznych i niezbędnych prac przy wiadukcie w Czernicy Wrocławskiej, po wyłączeniu z ruchu linii kolejowej zostanie również zamknięta droga wojewódzka nr 455. Na czas modernizacji zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu.

Od 22 marca, po zapewnieniu właściwego oznakowania, wykonawca planuje skierować ruch tymczasową drogą – bajpasem. (niemal równolegle do drogi wojewódzkiej nr 455). Objazdem poprowadzony zostanie ruch kołowy (bez ograniczeń) i wydzieloną bezpieczną trasą ruch pieszy. Równocześnie  zaczną się prace rozbiórkowe wiaduktu

Wykonany zakres prac na wiaduktach

Na trasie Wrocław – Jelcz (lk. nr 277) wykonano już część prac przy dwóch mostach kolejowych między Kotowicami a Siechnicami. Największy zakres robót widać przy wiadukcie kolejowym w Kotowicach. Zdemontowana jest konstrukcja obok czynnego dotychczas toru. Obok obiektów inżynieryjnych prowadzone są prace związane z odwodnieniem.

W Czernicy Wrocławskiej, przy wiadukcie na drodze krajowej wykonawca kończy przygotowania drogi tymczasowej. Wykonany jest bajpas. Uzgadniana jest przebudowa gazociągu średniego i wysokiego ciśnienia.

Wartość umowy wynosi prawie 41,5 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetowych. Zakończenie modernizacji zaplanowane jest w połowie 2023 roku.

Pełna nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Prace na kolejowych obiektach inżynieryjnych na linii 277 w km 75,523; 77,587; 79,847; 80,585 na odcinku Jelcz Laskowice – Wrocław Brochów” realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej Region Śląski”.