PLK rozpoczęły konsultacje dot. zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

PLK rozpoczęły konsultacje dot. zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły konsultacje społeczne przed uruchomieniem projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”. Planowane jest nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zarządcami odpowiedzialnymi za drogi, które krzyżują się z liniami kolejowymi.

Nadrzędnym celem projektu, planowanego do rozpoczęcia w 2024 r., jest poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych na terenie całej Polski. Wybór zadań do realizacji planowany jest do przeprowadzenia w formie konkursowej, na podstawie analizy wielokryterialnej.

Fundamentalnym założeniem Projektu jest współfinansowanie przez PLK SA kosztów obiektu inżynieryjnego nad lub pod torami linii kolejowej oraz dokumentacji projektowej w tym samym zakresie.

Dokumenty, których dotyczą konsultacje oraz formularz konsultacyjny są dostępne na stronie PKP Polskich Linii Kolejowych. Konsultacje są skierowanie szczególnie do zainteresowanych udziałem w projekcie, tj. zarządców dróg i samorządów.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone do 20 grudnia 2023 r. Uwagi można również składać drogą pisemną na adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Biuro Strategii, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa. Po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w ramach konsultacji, PLK SA przygotują raport i poinformują o rozpoczęciu naboru.